i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Sinds de release van i-Navigator 3.1 krijgen we regelmatig vragen over de velden geldig van en geldig tot. Tot en met versie 3.0 waren dit velden die de gebruiker zelf kon invullen om aan te geven van wanneer tot wanneer een bepaald object (proces, documenttype, statustype, informatiesysteem, ...) in gebruik was in de organisatie. Omdat deze velden in de praktijk vaak niet of niet op een consistente wijze werden bijgehouden kon dit leiden tot problemen in gekoppelde applicaties omdat deze vaak gebruik maken van deze velden om te bepalen of bepaalde objecten welf of niet moeten worden getoond in keuzelijsten.

Om dit probleem uit de wereld te hebben is het vullen van de velden Geldig van en Geldig tot in i-Navigtor 3.1 geautomatiseerd. Hierbij wordne de volgende regels gehanteerd:

  • Wanneer een nieuw object voor de eerste keer wordt gepubliceerd wordt de Geldig van datum ingevuld op met de publicatiedatum als Geldig van datum.
  • Waneer een gepubliceerd object wordt verwijderd wordt de Geldig tot datum gevuld met de datum waarop de verwijdering wordt gepubliceerd.
  • Wanneer een verwijderd object wordt geherintroduceerd wordt de Geldig tot datum leeggemaakt op het moment dat de herintroductie wordt gepubliceerd.

In i-Navigator 3.1 zijn de Geldig van en Geldig tot datums dus gegarandeerd correct ingevuld en de waarde ervan wordt bepaald door de publicatiemomenten van toevoegingen, verwijderingen en herintroducties. Meer informatie over deze generieke velden kunt u vinden in i-NO cursus Basisvaardigheden i-Navigator 1: Algemeen.