i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de on-premises versie (download hier).. Dit is de laatste update die beschikbaar wordt gesteld voor de on-premises versie. Volgende updates worden alleen beschikbaar gesteld voor de cloud versie. Wanneer u op korte termijn de cloud migratie al hebt ingepland adviseren wij eerst de cloudmigratie uit te voeren en de update dan in de cloud update 37 te doen.

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Inmiddels heeft meer dan 80% van onze klanten de migratie van i-Navigator 3.2 naar i-Navigator 3.5 afgerond. Met alle overige organisaties is het traject inmiddels opgestart. De ondersteuning voor versie 3.2 zal dan ook op 1 september 2022 worden gestopt. Dit betekent dat model-updates dan alleen nog voor de cloudversie zullen worden uitgebracht en dat er vanuit de helpdesk geen technische ondersteuning meer voor de on-premises versie wordt verleend. Als uw organisatie nog geen gebruik maakt van i-Navigator 3.5 en

Update 36 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Om deze te kunnen installeren moet u over de laatste versie van de i-Navigator cloud client beschikken (3.5.12.0). De functioneel beheerder van uw organisatie heeft hierover een separate mail ontvangen. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van update 36 kunt u vinden op de release pagina (hier). De Leeswijzer geeft aan welke documenten we allemaal meeleveren. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 36 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De Leeswijzer geeft aan welke documenten we allemaal meeleveren. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 35 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 34 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 09 geïnstalleerd te hebben.

Update 33 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

De afgelopen periode hebben wij via onze Helpdesk veel verzoeken ontvangen om de Omgevingswet te verwerken in het gemeentelijk Model-DSP. Alle gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet. Wij lichten in dit artikel toe hoe de Omgevingswet een plek krijgt in het gemeentelijk Model-DSP.

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 07 geïnstalleerd te hebben.

Update 32 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

De afgelopen periode heeft het kabinet op grond van de Wet openbare gezondheid op advies van het RIVM meerdere maatregelen genomen om het coronavirus aan te pakken. Het gaat inmiddels om een breed scala aan maatregelen. In dit artikel beschrijven wij of en hoe er een relatie is tussen die maatregelen en de werkprocessen uit het gemeentelijk Model-DSP.