i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Deze update werkt alleen voor de on-premises versie van de i-Navigator. Voor de cloud versie volgen nadere instructies.

Update 35 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 34 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 09 geïnstalleerd te hebben.

Update 33 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

De afgelopen periode hebben wij via onze Helpdesk veel verzoeken ontvangen om de Omgevingswet te verwerken in het gemeentelijk Model-DSP. Alle gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet. Wij lichten in dit artikel toe hoe de Omgevingswet een plek krijgt in het gemeentelijk Model-DSP.

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 07 geïnstalleerd te hebben.

Update 32 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

De afgelopen periode heeft het kabinet op grond van de Wet openbare gezondheid op advies van het RIVM meerdere maatregelen genomen om het coronavirus aan te pakken. Het gaat inmiddels om een breed scala aan maatregelen. In dit artikel beschrijven wij of en hoe er een relatie is tussen die maatregelen en de werkprocessen uit het gemeentelijk Model-DSP.

De algemeen rijksarchivaris heeft 18 februari 2020 namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 vastgesteld (zie hier voor het besluit).

Omdat de nieuwe Selectielijst met terugwerkende kracht zou gaan gelden per 1 januari 2020, heeft onze redactie net voor kerst 2019 update 31 uitgebracht van het gemeentelijk Model-DSP. In die update hebben wij alle wijzigingen die de ontwerp-Selectielijst 2020 met zich meebracht verwerkt. Per 2 januari 2020 heeft de ontwerp-Selectielijst 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief. Dit heeft geen gevolgen meer gehad voor de definitieve Selectielijst en dat betekent dat per update 31 bij alle 3128 resultaattypen de actuele vernietigingsgrondslag vemeld staat.

Zoals op de site van het Nationaal Archief aangegeven, zal in 2022 de Adviescommissie Archieven van de VNG de huidige Selectielijst evalueren en eventueel actualiseren. Uiteraard zullen wij tegen die tijd eventuele wijzigingen weer zo snel mogelijk verwerken in het gemeentelijk Model-DSP.

Voor u update 31 inleest, dient u eerst minimaal RUP 04 geïnstalleerd te hebben.

Update 31 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, actualisatie 2020 zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gelden. Daarom is de nieuwe Selectielijst in deze update verwerkt.

Voor u update 30 inleest, dient u eerst minimaal RUP 03 geïnstalleerd te hebben.

Update 30 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Met deze update introduceren wij 24 nieuwe werkprocessen, sluiten 6 werkprocessen af en wijzigen veel bestaande werkprocessen. Dat laatste vooral in verband met de inwerking treding van de Wnra.

Voor u update 29 inleest, dient u eerst minimaal RUP 02 geïnstalleerd te hebben.

Update 29 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijziging in deze update is dat de basisbeveiligingsniveau's (BBN's) zijn herzien naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot BBN3 in de BIO (Baseline Informatiebeveilging Overheid). In het bijgevoegde verantwoordingsdocument is toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd en waarom.

Update 27 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update bevat veel nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen. Zie de bijgesloten documentatie voor details.