i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 26 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update bevat veel nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen. Zie de bijgesloten documentatie voor details.

Update 25 van het model-DSP voor de Gemeenten (met daarin het AVG verwerkingsregister versie 2) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardelijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit de waardelijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna deze update door te voeren.

Update 24 van het model-DSP (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar op de release pagina (hier). Deze update bevat alle AVG-gegevens zoals beschreven in het white paper Het model-DSP als verwerkingsregister. Om deze update te verwerken, is een nieuwe versie van iNavigatorImport.exe nodig en RUP22. Er is ook een nieuwe versie nodig van iNavigator.exe. Deze laatste wordt echter automatisch geinstalleerd als onderdeel van het uitvoeren van de RUP.

Update 23 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). In deze update is de definitieve versie van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 verwerkt. Verder bevat de update 3 nieuwe werkprocessen en is er 1 proces afgesloten. Zie de bijgesloten documentatie voor details.

Update 22 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update brengt 10 nieuwe werkprocessen met zich mee. Het gaat hierbij vooral om werkprocessen van Burgerzaken die nog ontbraken, twee werkprocessen binnen het Sociaal Domein en twee met betrekking tot volkshuisvesting.

De releasenotes voor Update 21 van het gemeentelijk model-DSP zijn aangepast en opgenomen in het .zip-bestand voor update 21 (download hier). Het betreft alleen een aanpassing van ontbrekende velden in de releasenotes. Update 21 is niet gewijzigd.

Onlangs hebben wij Update 21 uitgebracht voor het gemeentelijk model-DSP. Doordat de formele naam van de nieuwe Selectielijst langer is geworden dan de vorige Selectielijst, is in het veld voor de vernietigingsgrondslag het resultaatnummer niet goed zichtbaar. Wanneer u echter de hyperlink aanklikt, ziet u in de adresbalk van uw browser wel het resultaatnummer en bovendien vindt u bovenaan het venster de gegevens van het betreffende resultaat uit de nieuwe Selectielijst.

Met ingang van update 22 zullen wij de vermelding van de grondslag aanpassen, zodat deze in de i-Navigator beter zichtbaar is.

Update 21 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste verandering van deze update is dat de waardering van alle resultaattypen wordt aangepast aan de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017. Hoewel deze nieuwe Selectielijst nog ter inzage wordt gelegd en pas in april 2017 formeel wordt vastgesteld, gaat deze wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 gelden.

Per 01-01-2017 gaat voor gemeenten de nieuwe Selectielijst 2017 gelden. De implementatie daarvan in het gemeentelijk Model-DSP is in volle gang.

Update 19 voor het model-DSP voor gemeente is beschikbaar (download hier).

De redactie van het gemeentelijk model-DSP introduceert met update 19 twee├źntwintig nieuwe werkprocessen en wij sluiten zeven werkprocessen af. De nieuwe werkprocessen hebben wij enerzijds opgenomen op basis van nieuwe wet- en regelgeving, zoals het melden van een datalek bij het CBP of het (mede) organiseren van een landelijk raadgevend referendum. Anderzijds hebben wij werkprocessen opgenomen voor reeds bestaande gemeentelijke taken. Bovendien hebben wij verschillende kleinere wijzigingen doorgevoerd in bestaande werkprocessen en deze vindt u terug in onze Releasenotes.

Wij zijn altijd zeer benieuwd naar inhoudelijke op- of aanmerkingen, mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Update 18 voor het model-DSP voor gemeente is beschikbaar (download hier).

Bij de voorbereiding van deze update heeft de redactie van het model-DSP vooral de statustypen en de checklistitems van alle zaaktypen onder de loep genomen. Daarnaast zijn er nog vier werkprocessen toegevoegd en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in een aantal werkprocessen.