i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Model-update 14 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar. U kunt deze update echter pas installeren nadat u uw i-Navigator heeft geupgrade naar versie 3.1 (deze is beschikbaar via de Release pagina). Update 14 kan worden geinstalleerd via het hulpprogramma iNavigatorImport.exe wat u op dezelfde locatie kunt vinden als iNavigator.exe.

Model-update 13 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar (download hier).

In deze update heeft onze redactie alle gegevens van de geactualiseerde Gemeentelijke Selectielijst verwerkt, een aanvulling op de gegevens uit de eerdere conceptversie die met update 11 al was opgenomen.

Verder zijn er een viertal werkprocessen afgesloten en 52 werkprocessen toegevoegd. Bij bestaande werkprocessen hebben wij vele metadatavelden geactualiseerd en verbeterd. Een overzicht hiervan vindt u in onze Releasenote.

Tot slot hebben wij met ingang van update 13 een aantal velden, die in de ZTC 1.0 voorkwamen, gevuld voor al onze werkprocessen (en dus niet alleen voor die werkprocessen waar ook een zaaktype voor benoemd was). Hierdoor kunt u nu, indien mogelijk, bij elk werkproces terugvinden hoe het proces getriggerd wordt (veld Categorie zaaktype), onder welk generiek bedrijfsproces zoals benoemd in de GEMMA Procesarchitectuur 2.0 het werkproces valt (veld Procesarchitectuur) en onder welke hoofd- of subcategorie uit de IV3 het werkproces valt (veld Egem IV3 categorie).

Ook de releasenotes en verantwoording kunt u vinden op de model-dsp website.

Model-update 12 van het model-DSP voor gemeenten zal beschikbaar komen op 1 maart 2012. Deze update bevat naast de 'normale' actualisaties een aantal nieuwe collecties waarvoor standaardmodules beschikbaar zijn in i-Navigator 3.0. De belangrijkste toevoegingen op een rijtje:

  • Een complete update van alle statustypen, waarbij aan alle statustypen en statussoorten ook checklists zijn toegevoegd;
  • Een overzicht van de meest voorkomende gemeentelijke kernregistraties;
  • Een koppeling tussen de model-DSP werkprocessen (zaaktypen) en de producten uit de VIND productdienstencatalogus.
  • Per werkproces een inventarisatie van de ketenpartners die een rol spelen bij de uitvoering van het werkproces.