i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 9 van het model-DSP voor de onderwijssector is beschikbaar. Dit is een reguliere updat van het Model-DSP. Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 7) van de i-Navigator vereist.

Update 8 van het model-DSP voor de onderwijssector is beschikbaar. Deze update staat in het teken van de nieuwe selectielijst voor Universiteiten en UMC's 2020.

Daarnaast zijn er een paar processen toegevoegd en een paar werkprocessen afgesloten.

 

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 4) van de i-Navigator vereist. 

Update 7 van het model-DSP voor de onderwijssector (met daarin waardes voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Privacy Impact Assessment) is beschikbaar. Deze update wordt door VHIC bij klanten uitgevoerd vanwege de overgang naar versie 3.2 van de i-Navigator. In dit artikel kunt u de link vinden naar de verantwoording voor update 7.

Binnenkort zal ook update 8 worden uitgebracht waarin de nieuwe selectielijst voor Universiteiten en UMC's 2020 is opgenomen.

Update 6 van het model-DSP voor de onderwijssector (met daarin het AVG verwerkingsregister versie 2) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardelijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit de waardelijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna deze update door te voeren.

Update 5 van het model-DSP voor de onderwjssector (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar op de release pagina (hier). Deze update bevat alle AVG-gegevens zoals beschreven in het white paper Het model-DSP als verwerkingsregister. Om deze update te verwerken, is een nieuwe versie van iNavigatorImport.exe nodig en RUP22. Er is ook een nieuwe versie nodig van iNavigator.exe. Deze laatste wordt echter automatisch geinstalleerd als onderdeel van het uitvoeren van de RUP.

Update 4 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier). 

Naar aanleiding van ervaringen van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) en op basis van nieuwe c.q. veranderde wetgeving zijn er aanpassingen doorgevoerd in het Model-DSP voor het Onderwijs. 13 nieuwe werkprocessen zijn toegevoegd en verschillende processen hebben wijzigingen ondergaan.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals aangekondigd zal er aan het DSP-onderwijs een invulling worden gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens per werkproces en per register. Dit zit NIET in deze update. Deze update zal later dit jaar volgen. Eerst zal er een RUP uitkomen (technische update) met daarin de velden voor de AVG. Deze zal in eerste instantie leeg zijn. In update 5 zal een eerste vulling worden meegegeven. Wat u zelf al wel kan doen, is een inventarisatie maken van uw informatiesystemen en daarbij een matching te maken met de registers die worden bijgehouden. 

Update 3 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier).

De grootste verandering in deze update is de actualisatie van de selectielijst voor het HBO van de Vereniging Hogescholen. Doordat de selectielijst voor het HBO is uitgebreid met extra resultaten, is er ook een noodzaak voor een betere splitsing in resultaattypen voor de domeinen van het Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal aanpassingen in de resultaattypen.

De nieuwe selectielijst tevens geleid tot een aantal nieuwe werkprocessen. Daarnaast zijn er naar aanleiding van reacties van gebruikers en ervaringen van de redactie aanpassingen gedaan in de werkprocessen. Na reacties van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) en op basis van nieuwe c.q. veranderde wetgeving zijn 43 processen toegevoegd en ook 2 werkprocessen uit gebruik genomen.

Update 2 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier).

Aangezien dit de eerste wijziging is op de eerste publicatie, is dit een grote update met veel aanpassingen en verbeteringen. Er zijn processen (26), documenttypen en statussen toegevoegd en verwijderd. Daarnaast zijn er benamingen van processen, statussen en documenttypen zijn aangepast.