i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vorig jaar is tijdens de gebruikersbijeenkomsten (najaar 2019) aangegeven dat de i-Navigator in twee stappen naar de cloud zal worden gebracht: eerst de server (in 3.5) en dan de client (4.0). Inmiddels staan we op het punt om de stap naar de 3.5 te gaan maken, vandaar deze update.

i-Navigator 3.5


Deze versie wordt momenteel getest en we verwachten dit voorjaar deze versie breed uit te gaan rollen. Dit zal klant-voor-klant gebeuren zodat we er bij elke migratie zeker van zijn dat er geen gegevens verloren gaan. Uiteraard zal deze planning met elke klant worden besproken zodat u niet ‘onverwacht’ met een migratie te maken krijgt. Ook maatwerk-koppelingen en maatwerk rapportages zullen bij deze migratie in beschouwing worden genomen zodat de conversie met zo weinig mogelijk interruptie kan plaatsvinden. De functionaliteit (en het userinterface) van de i-Navigator wijzigen niet met de migratie naar 3.5, met een paar beperkte uitzonderingen (als gevolg van veiligheids- en performance issues):

  1. Het is niet meer mogelijk om de i-Navigator op te starten als anonieme gebruiker. Ook voor gebruikers met alleen leesrechten zal een account moeten worden gecreëerd.
  2. De historiefunctie wordt ingeperkt. Vanaf 3.5 bewaard de i-Navigator niet meer alle historische versies van een proces (of ander object) maar alleen de gepubliceerde versies. Deze keuze is gemaakt als voorbereiding op een wijziging in het publicatiemechanisme in versie 4.0, waarbij het mogelijk wordt om naast het complete DSP ook individuele objecten te kunnen publiceren, waardoor veel meer vrijheid ontstaat om het ‘life cycle management’ van processen (en andere objecten) naar eigen inzicht in te richten.

i-Navigator 4.0

Parallel aan de uitrol van i-Navigator 3.5 wordt i-Navigator 4.0 ontwikkeld. In deze versie wordt de Windows-client vervangen door een browser gebaseerde client. Ook in 4.0 zal bestaande functionaliteit worden gehandhaafd. Voorts zullen een aantal functionele gebruikerswensen worden vervuld die geparkeerd waren tot de cloudgang. Het gebruikersinterface zal echter compleet opnieuw worden ingericht op basis van de nieuwste inzichten met betrekking tot gebruikersbeleving en interaction design. Met i-Navigator 4.0 voldoen we ook aan alle eisen met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid en zullen koppelingen gebaseerd kunnen worden op API’s. De uitrol van versie 4.0 zal in 2022 plaats vinden.