i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 5 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). De update bevat 10 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 4 werkprocessen zijn afgesloten.

Met de invoering van de Algemene Verordening zijn verschillende nieuwe werkprocessen geïntroduceerd. Daarnaast is gekeken naar de Informatieveiligheid zoals beschreven in de BIWA. Het AVG verwerkingsregister is bijgewerkt en er zijn nieuwe velden voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst over te gaan naar i-Navigator versie 3.2 met RUP-level 3.

Update 5 van het Model-DSP Waterschappen heeft geleid tot wijzigingen in alle bestaande werkprocessen en in alle registraties. Deze update komt tegelijk uit met versie 3.2 van de i-Navigator (Rup 3) en die versie van de applicatie heeft tot verschillende nieuwe velden geleid die met deze update 5 van inhoud worden voorzien.

 (zie hier). Zo is het AVG verwerkingsregister verder uitgewerkt waarbij nu per proces kan worden aangegeven welke persoonsgegevens worden gedeeld met de ketenpartners.

Ook zijn er per proces, per register en per informatiesysteem velden aangemaakt waarmee Business Impact Analyses (BIA's) en Privacy Impact Assessments (PIA) kunnen worden uitgevoerd. Voor de processen en de registers wordt deze waardes beheerd door de redactie.

 

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 3) van de i-Navigator vereist. Deze dient eerst te worden aangepast. U dient daarvoor de volgende stappen uit te voeren:

1) zorg dat u eerst Modelupdate 4 en versie 3.1 met rup-level 23 heeft

2) maak een backup van uw database

3) Download Upgrade 3.2 en voer deze uit iNavigatorImport.exe. Dit moet worden gedaan door iemand met schrijfrechten in de i-Navigator installatiemappen.

4) installeer rup 3.2_v3

5) installeer update 5