i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

Op 26 oktober (7 en 21 september en 7 en 21 oktober zijn vol) organiseert VHIC een webinar over het kwaliteitszorgframework IBA en de wijze waarop dit kan worden ingezet om uw informatiehuishouding op het gewenste niveau te brengen. In de webinars wordt ook ingegaan op de vraag hoe IBA aansluit op het model-DSP en de i-Navigator.

Wij krijgen als redactie regelmatig de vraag waarom wij de 15 zaaktypen van de omgevingswet.wiki niet één op één hebben overgenomen in onze verschillende Model-DSP's. Hieronder volgt een toelichting daarop.

De redactie krijgt regelmatig vragen over het ondersteunen van databases door de i-Navigator. Deze versies van de Oracle- en MSSQL-databases worden door alle versie van de i-Navigator ondersteund:

- Oracle: 11.2.04, 12 en 19

- MSSQL: 2012 en hoger

RUP 10 voor i-Navigator 3.2 is beschikbaar met een nieuw wachtwoordbeleid. Deze patch lost alle bekende problemen op die gemeld zijn met eerdere versies van i-Navigator 3.2. Deze RUP kan hier worden gedownload.

Belangrijk: Bij de eerste keer inloggen wordt u gevraagd uw wachtwoord aan te passen met minimaal 8 leestekens, 1 hoofdletter en 1 bijzonder leesteken. Dit sluit aan bij de eisen uit de Informatiebeveiliging

Vorig jaar is tijdens de gebruikersbijeenkomsten (najaar 2019) aangegeven dat de i-Navigator in twee stappen naar de cloud zal worden gebracht: eerst de server (in 3.5) en dan de client (4.0). Inmiddels staan we op het punt om de stap naar de 3.5 te gaan maken, vandaar deze update.

Het whitepaper "Het model-DSP als risicoclassificatie" licht toe op welke wijze de processen en de registraties zijn voorzien van risicoclassificaties met betrekking tot informatieveilgheid, privacy en duurzame toegankelijkheid. Deze risicoclassificaties maken het eenvoudig voor u om te voldoen aan de eisen vanuit de BIO (en andere ISO-27002 varianten), de AVG en de Archiefwet en vormen een noodzakelijke ingredient voor kwaliteitsoplossingen op het gebied van informatiebeheer zoals PIV en IBA. Het whitepaper is een uitgebreide versie van het eerder gepubliceerde whitepaper "Het model-DSP als rubriceringsschema". Het whitepaper kunt u hier vinden.

Via onze helpdesk krijgen we verschillende vragen hoe de hotspot-monitor moet worden toegepast op de huidige bijzondere situatie van de Corona-crisis: wat moet er nu allemaal blijvend worden bewaard? In dit artikel gaan we hier kort op in.

Onze redactie krijgt steeds meer vragen hoe wij de Omgevingswet die 1 januari 2021 in werking treedt op zullen nemen in het gemeentelijk model-DSP. Omdat onze redactie momenteel bezig is met het doornemen van de artikelen van de Omgevingswet en de onderhangende regelgeving, geven dit document en dit document een momentopname van onze werkzaamheden. In de aanloop naar 1 januari 2021 zullen wij geactualiseerde versies van dit document uitbrengen.

Sinds maart 2018 is het mogelijk om het AVG verwerkingsregister te registeren, beheren en onderhouden in de i-Navigator. Al eerder hebben wij daar een whitepaper over gepubliceerd https://www.vhic.nl/wp-content/uploads/2018/01/Whitepaper_Het_Model_DSP_als_centraal_verwerkingsregister.pdf. In die whitepaper werden de keuzes en uitgangspunten van de redactie besproken en uitgelegd.

In deze nieuwe whitepaper wordt de focus gelegd op de i-Navigator als tool om het register in te beheren: https://www.vhic.nl/wp-content/uploads/2019/10/Whitepaper_AVG_Verwerkingsregister_i_Navigator.pdf. Daarnaast worden de mogelijkheden van de i-Navigator verder uitgelegd en worden enkele keuzes nog een keer toegelicht.

Er is een nieuwe versie van het whitepaper "BIA's en PIA's in model-DSP" beschikbaar. In deze versie zijn de laatste inzichten met betrekking tot het rubriceren van informatie op basis van de BIO-richtlijnen verwerkt. De in dit whitepaper beschreven afwegingen, analyses en regels zijn toegepast bij het uitvoeren van de risicoanalyses met met betrekking tot beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIA) en privacy ((D)PIA) in modelupdate 29 van het model-DSP voor gemeentes en de komende updates voor de andere model-DSP's. Het whitepaper kunt u hier vinden

In het najaar (september en oktober) organiseren VHIC en Sdu een reeks bijeenkomsten door het hele land om u bij te praten over de recente ontwikkelingen én uitbreidingen van de i-Navigator, het model-DSP en de aanverwante producten en diensten die deel uit maken van de VIND Informatiemanagement suite. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers informatiebeheer, Informatieveiligheid en aanverwante disciplines. Meld u nu aan voor één van de gebruikersbijeenkomsten via de link: https://www.vhic.nl/gebruikersbijeenkomsten2019/

Subcategorieën