i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Versie 1.5 van het whitepaper 'Wet open overheid en het Model-DSP' is beschikbaar. Aangezien het landelijke platform PLOOI een andere invulling heeft gekregen, hebben we ons whitepaper geactualiseerd. Voor gebruikers van VIND informatiemanagement hebben we ook de bijbehorende Excel-inventarisatie bijgewerkt. De nieuwe versie van het whitepaper en de inventarisatie vindt u hier.

In het kader van de overgang naar de cloud werken momenteel (bijna) alle klanten met iNavigator 3.5 (server in de cloud, Windows client). Deze Windows client wordt bij de overgang naar versie 4.0 vervangen door een webclient waarna de 'verSAASing' compleet is. Van deze Windows client is een nieuwe versie beschikbaar die voor 1 maart 2023 moet worden geïnstalleerd. Hierover ontvangt u de komende dagen ook een upgrade e-mail met installatieinstructies voor versie 3.5.12.100.

Er is een nieuwe versie 1.4 beschikbaar van de whitepaper 'Wet open overheid en het Model-DSP'. Aangezien er inmiddels meer bekend is over PLOOI en over de fasering van de verplicht openbaar te maken informatiecategorieën, hebben we onze whitepaper geactualiseerd. Voor gebruikers van VIND informatiemanagement hebben we ook de bijbehorende Excel-inventarisatie geactualiseerd. De nieuwe versie van de whitepaper en de inventarisatie vindt u hier.

Update 2 van het model-DSP voor Provincies is beschikbaar (download hier). Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid opnieuw uitgevoerd onder invloed van de BBN2+-waarde. Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Daarnaast is het verwerkingsregister voor de Wet politiegegevens opgenomen.

Inmiddels heeft meer dan 80% van onze klanten de migratie van i-Navigator 3.2 naar i-Navigator 3.5 afgerond. Met alle overige organisaties is het traject inmiddels opgestart. De ondersteuning voor versie 3.2 zal dan ook op 1 september 2022 worden gestopt. Dit betekent dat model-updates dan alleen nog voor de cloudversie zullen worden uitgebracht en dat er vanuit de helpdesk geen technische ondersteuning meer voor de on-premises versie wordt verleend. Als uw organisatie nog geen gebruik maakt van i-Navigator 3.5 en

RUP 12 voor i-Navigator 3.2 is beschikbaar. Deze patch lost alle bekende problemen op die gemeld zijn met eerdere versies van i-Navigator 3.2. Daarnaast voegt deze RUP de velden toe die nodig zijn voor de Wpg, de Woo en ABD (Archiving by design). Deze RUP kan hier worden gedownload. Wanneer u bezig bent met de migratie van de i-Navigator naar de cloud en u wilt daarbij de datamigratie uitvoeren voor 1 mei moet u wel RUP 11 hebben uitgevoerd, maar nog niet RUP 12. Na 1 mei moet u de datamigratie uitvoeren op basis van RUP 12.

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het whitepaper 'Het model-DSP als risicoclassificatie'. De belangrijkste aanleiding voor het uitbrengen van deze nieuwe versie zijn de aanpassingen in de Dataclassificatietoets BIO (waaronder de toevoeging van het Basis Beveiligings Niveau 2+). Deze dient als basis voor de risicoclassificaties Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid in het Model-DSP. Onze redactie heeft alle regels voor het vaststellen van deze classificaties, zoals die beschreven zijn in het whitepaper, opnieuw langsgelopen en waar nodig aangepast. Vervolgens hebben we de regels opnieuw toegepast op de processen en registraties in de verschillende Model-DSP's. De aangepaste risicoclassificaties komen mee met de eerstvolgende inhoudelijke update van de Model-DSP's. De nieuwe versie van het whitepaper kunt u hier terugvinden.

Sinds maart 2018 is het mogelijk om het AVG verwerkingsregister te registeren, beheren en onderhouden in de i-Navigator. Hierover is in 2019 een whitepaper gepubliceerd. In dat whitepaper werden de keuzes en uitgangspunten van de redactie besproken en uitgelegd. Vanaf maart 2022 (RUP12) is het ook mogelijk om het verwerkingsregister onder de Wet politiegegevens in de i-Navigator te beheren. Daarom hebben we een vernieuwde versie van deze whitepaper

https://www.vhic.nl/wp-content/uploads/2022/03/Whitepaper_Verwerkingsregister_Persoonsgegevens_i_Navigator_2022.pdf uitgebracht.

Inmiddels is de cloudgang van de i-Navigator in volle gang, Een aanzienlijk aantal organisaties is inmiddels over naar versie 3.5 (zie onder) van de i-Navigator en de rest van de klanten zal in de eerste helft van 2022 volgen. De cloudgang loopt volgens een vast patroon. Eerst wordt contact gezocht om vast te stellen welke periode de organiatie het beste schikt om te migreren, dan worden de benodigde contractuele aanpassingen geregeld (SLA, verwerkersverklaring, addendum aan het contract), en daarna vindt de technische migratie plaats. Zoals ook eerder aangegeven is de cloudgang verdeeld in twee fasen: i-Nav 3.5 en i-Nav 4.0. We zullen deze twee versies hieronder kort toelichten:

Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten organisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke documenten deze plicht betrekking heeft; kortom, een monnikenwerk. In de komende model-updates zullen wij een aantal velden en de bijbehorende metadata toevoegen waardoor deze inventarisatie u voor een groot deel uit handen wordt genomen. Vooruitlopend hierop willen wij onze voorlopige resultaten (hier) alvast delen met onze klanten zodat u op basis hiervan kunt beginnen met het voorbereiden van uw organisatie.

Wij krijgen als redactie regelmatig de vraag waarom wij de 15 zaaktypen van de omgevingswet.wiki niet één op één hebben overgenomen in onze verschillende Model-DSP's. Hieronder volgt een toelichting daarop.

Subcategorieën