i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 2 van het model-DSP voor Provincies is beschikbaar (download hier). Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid opnieuw uitgevoerd onder invloed van de BBN2+-waarde. Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Daarnaast is het verwerkingsregister voor de Wet politiegegevens opgenomen.

Update 2 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

RUP 12 voor i-Navigator 3.2 is beschikbaar. Deze patch lost alle bekende problemen op die gemeld zijn met eerdere versies van i-Navigator 3.2. Daarnaast voegt deze RUP de velden toe die nodig zijn voor de Wpg, de Woo en ABD (Archiving by design). Deze RUP kan hier worden gedownload. Wanneer u bezig bent met de migratie van de i-Navigator naar de cloud en u wilt daarbij de datamigratie uitvoeren voor 1 mei moet u wel RUP 11 hebben uitgevoerd, maar nog niet RUP 12. Na 1 mei moet u de datamigratie uitvoeren op basis van RUP 12.

Wij ontvangen momenteel veel vragen m.b.t. de kwetsbaarheid Spring4Shell in het Java Spring Core Framework. Voor zowel i-Navigator 3.2 (on-premises) en i-Navigator 3.5 (cloud) geldt dat het Java Spring Core Framework niet wordt gebruikt.

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het whitepaper 'Het model-DSP als risicoclassificatie'. De belangrijkste aanleiding voor het uitbrengen van deze nieuwe versie zijn de aanpassingen in de Dataclassificatietoets BIO (waaronder de toevoeging van het Basis Beveiligings Niveau 2+). Deze dient als basis voor de risicoclassificaties Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid in het Model-DSP. Onze redactie heeft alle regels voor het vaststellen van deze classificaties, zoals die beschreven zijn in het whitepaper, opnieuw langsgelopen en waar nodig aangepast. Vervolgens hebben we de regels opnieuw toegepast op de processen en registraties in de verschillende Model-DSP's. De aangepaste risicoclassificaties komen mee met de eerstvolgende inhoudelijke update van de Model-DSP's. De nieuwe versie van het whitepaper kunt u hier terugvinden.

Sinds maart 2018 is het mogelijk om het AVG verwerkingsregister te registeren, beheren en onderhouden in de i-Navigator. Hierover is in 2019 een whitepaper gepubliceerd. In dat whitepaper werden de keuzes en uitgangspunten van de redactie besproken en uitgelegd. Vanaf maart 2022 (RUP12) is het ook mogelijk om het verwerkingsregister onder de Wet politiegegevens in de i-Navigator te beheren. Daarom hebben we een vernieuwde versie van deze whitepaper

https://www.vhic.nl/wp-content/uploads/2022/03/Whitepaper_Verwerkingsregister_Persoonsgegevens_i_Navigator_2022.pdf uitgebracht.

Wij ontvangen momenteel veel vragen m.b.t. Apache Log4j2 kwetsbaarheid CVE-2021-44228. Voor i-Navigator 3.2 (on-premises) geldt dat hierin Apache Log4j2 niet wordt toegepast. Voor i-Navigator 3.5 (cloud) geldt dat:

  • op 11/12/2021 om 10:30 alle Java applicaties op onze servers voorzien zijn van Log4j2 versie 2.15
  • op 16/12/2021 om 23:00 alle Java applicaties op onze servers voorzien zijn van Log4j2 versie 2.16
  • op 21/12/2021 om 7:00 alle Java applicaties op onze servers voorzien zijn van Log4j2 versie 2.17

Voorts hebben wij de logbestanden vanaf 1 december onderzocht en zijn er geen gevallen van misbruik van deze kwetsbaarheid gevonden.

Inmiddels is de cloudgang van de i-Navigator in volle gang, Een aanzienlijk aantal organisaties is inmiddels over naar versie 3.5 (zie onder) van de i-Navigator en de rest van de klanten zal in de eerste helft van 2022 volgen. De cloudgang loopt volgens een vast patroon. Eerst wordt contact gezocht om vast te stellen welke periode de organiatie het beste schikt om te migreren, dan worden de benodigde contractuele aanpassingen geregeld (SLA, verwerkersverklaring, addendum aan het contract), en daarna vindt de technische migratie plaats. Zoals ook eerder aangegeven is de cloudgang verdeeld in twee fasen: i-Nav 3.5 en i-Nav 4.0. We zullen deze twee versies hieronder kort toelichten:

Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten organisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke documenten deze plicht betrekking heeft; kortom, een monnikenwerk. In de komende model-updates zullen wij een aantal velden en de bijbehorende metadata toevoegen waardoor deze inventarisatie u voor een groot deel uit handen wordt genomen. Vooruitlopend hierop willen wij onze voorlopige resultaten (hier) alvast delen met onze klanten zodat u op basis hiervan kunt beginnen met het voorbereiden van uw organisatie.

Wij krijgen als redactie regelmatig de vraag waarom wij de 15 zaaktypen van de omgevingswet.wiki niet één op één hebben overgenomen in onze verschillende Model-DSP's. Hieronder volgt een toelichting daarop.

De redactie krijgt regelmatig vragen over het ondersteunen van databases door de i-Navigator. Deze versies van de Oracle- en MSSQL-databases worden door alle versie van de i-Navigator ondersteund:

- Oracle: 11.2.04, 12 en 19

- MSSQL: 2012 en hoger

Subcategorieën