i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 4 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 10 van het Model-DSP Onderwijs is uit met aandacht voor de BIO en de Wet Open Overheid (download hier). Hieronder vindt u in grote lijnen de aanpassingen.

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.5 (minimaal rup 14) van de i-Navigator vereist. Versie 3.2 kunt u niet meer gebruiken voor deze update. Deze dient eerst te worden aangepast.

Update 8 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens zijn er nieuwe velden voor de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en is aangegeven welke processen onder deze wet vallen.

Update 39 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (cloud only). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 3 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 (cloud) is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 38 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen. Er komt geen update 38 voor de on-premises versie van de i-Navigator (3.2).

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de on-premises versie (download hier).. Dit is de laatste update die beschikbaar wordt gesteld voor de on-premises versie. Volgende updates worden alleen beschikbaar gesteld voor de cloud versie. Wanneer u op korte termijn de cloud migratie al hebt ingepland adviseren wij eerst de cloudmigratie uit te voeren en de update dan in de cloud update 37 te doen.

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 2 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 36 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Om deze te kunnen installeren moet u over de laatste versie van de i-Navigator cloud client beschikken (3.5.12.0). De functioneel beheerder van uw organisatie heeft hierover een separate mail ontvangen. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van update 36 kunt u vinden op de release pagina (hier). De Leeswijzer geeft aan welke documenten we allemaal meeleveren. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 7 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid opnieuw uitgevoerd onder invloed van de BBN2+-waarde. Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Daarnaast is het verwerkingsregister voor de Wet politiegegevens opgenomen.