i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 9 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Deze update is met name gericht op de inwerkingtreding van de omgevingswet waardoor een groot aantal processen zijn afgesloten en een aantal wetgevingen zijn vervallen

 

Update 5 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Deze update is alleen voor klanten die gebruik maken van het Generieke Model-DSP (Basis-DSP), dus niet voor gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.

Update 4 van het Generiek Model-DSP (Basis-DSP) heeft geleid tot wijzigingen in alle bestaande werkprocessen en in alle registraties. Voor deze update (download hier) heeft u minimaal rup15 nodig en die versie van de applicatie heeft tot verschillende nieuwe velden geleid die met deze update 4 van inhoud worden voorzien.

In deze update: de Wet Open Overheid, de Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer, Wet Politiegegevens en 33 nieuwe werkprocessen

Update 40 voor het Model-DSP voor Gemeenten is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 4 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 10 van het Model-DSP Onderwijs is uit met aandacht voor de BIO en de Wet Open Overheid (download hier). Hieronder vindt u in grote lijnen de aanpassingen.

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.5 (minimaal rup 14) van de i-Navigator vereist. Versie 3.2 kunt u niet meer gebruiken voor deze update. Deze dient eerst te worden aangepast.

Update 8 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens zijn er nieuwe velden voor de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en is aangegeven welke processen onder deze wet vallen.

Update 39 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (cloud only). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 3 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 (cloud) is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 38 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen. Er komt geen update 38 voor de on-premises versie van de i-Navigator (3.2).

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de on-premises versie (download hier).. Dit is de laatste update die beschikbaar wordt gesteld voor de on-premises versie. Volgende updates worden alleen beschikbaar gesteld voor de cloud versie. Wanneer u op korte termijn de cloud migratie al hebt ingepland adviseren wij eerst de cloudmigratie uit te voeren en de update dan in de cloud update 37 te doen.