i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 2 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier).

Aangezien dit de eerste wijziging is op de eerste publicatie, is dit een grote update met veel aanpassingen en verbeteringen. Er zijn 18 processen toegevoegd. Daarnaast zijn er documenttypen en statussen toegevoegd en verwijderd. Daarnaast zijn er benamingen van processen, statussen en documenttypen zijn aangepast.

Let op: zorg ervoor dat bij processen waarover u eerst de update wilt controleren (omdat u dit proces specifiek heeft aangepast op uw organisatie) de 'update (statustype, resultaattype, documenttype) bij update' op 'NEE' staat. Updates worden dan wel meegenomen in het model, maar zullen niet worden doorgevoerd.

 

Allereerst zijn de benamingen van de zaaktypen van meervoud veranderd naar enkelvoud. Indien een zaak wordt opgestart van een bepaald zaaktype wordt namelijk meestal maar één product geleverd, bijvoorbeeld bij het verlenen van een graad. Daarom is er voor gekozen om de werkprocessen in enkelvoud te beschrijven.

Op basis van nieuwe inzichten en opgedane ervaringen zijn er een aantal documenttypen toegevoegd aan een processen. Daarnaast zijn naar aanleiding van reacties van gebruikers en ervaringen van de redactie bij een aantal processen naast de documenttypen ook de statustypen opnieuw bekeken. Het aantal objecttypen is uitgebreid en gekoppeld aan gerelateerde werkprocessen. Een aantal objecteigenschappen zijn beter gedefinieerd. Bij een aantal werkprocessen zijn ook al vervolg- en deelzaaktypen gedefinieerd.

 

Na reacties van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) zijn 18 processen toegevoegd.

 

 • Agressie tegen personeelslid melding (het melden van agressie tegen een personeelslid door de instelling)
 • Civiele procedure als gedaagde (het verdedigen tegen een ingediende civiele procedure)
 • Civiele procedure als eiser (het indienen van een civiele procedure)
 • Bemiddelingsverzoek (het behandelen van een verzoek tot bemiddeling)
 • Gemeenschappelijke regeling beëindigen en wijzigen (2 processen)
 • Pand huur aanpassing en beëindiging (2 processen)
 • Terugmelding basisregistratie bij derde (het melden van een verandering of fout in een basisregistratie)
 • Toegangsverbod waterschapspand opleggen (het opleggen van een toegangsverbod aan een ingezetene, medewerker of een derde)
 • Toezichthouder aanwijzing (het aanwijzen van een toezichthouder)
 • Verhaal WW uitkering beoordeling (het beoordelen van het verhalen van een WW-uitkering op het waterschap)

Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende vergunningen en meldingen zijn een aantal processen toegevoegd. Daarbij is onder andere gekeken naar de zaakeigenschappen en objecteigenschappen van een zaak. Dat heeft er toe geleid dat onderstaande processen zijn toegevoegd:

 • Grondwateronttrekking melding behandelen
 • Lozing afvalwater maatwerkvoorschift
 • Waterwerk maatwerkvoorschrift
 • Vergunning/ontheffing intrekking

Omdat het bewaartermijn voor rioleringsplannen anders als voor andere adviezen die waterschappen uitbrengen, is er voor gekozen hiervoor een apart proces op te nemen: 'Advisering rioleringsplan'.


Op verzoek is een werkproces toegevoegd voor het ondersteunen van een project: 'Project Prince2 uitvoering'. Dit werkproces is gebaseerd op de werkmethode van Prince2. Mocht u een andere methode voor projectmatige werken hanteren, dan wordt geadviseerd dit proces om te vormen naar die methode.


Zie voor meer informatie de Verantwoording en de Release Notes die met de update beschikbaar worden gesteld. Wanneer u hier alsnog vragen over heeft of juist werkprocessen mist, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk.