i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 4 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar. De update bevat 39 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 2 werkprocessen zijn afgesloten.

Met de invoering van de Algemene Verordening zijn verschillende nieuwe werkprocessen geïntroduceerd. Daarnaast is gekeken naar de Informatieveiligheid zoals beschreven in de BIWA. Dit is ook de update waarmee waardes worden geïntroduceerd waarmee een invulling wordt gegeven aan een AVG-verwerkingsregister.

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst de technische updates van RUP 22 en 23 uit te voeren, waarbij ook de i-NavigatorImport.exe moet worden vervangen (zie hieronder).

Update 4 van het model-DSP voor de Waterschappen (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardenlijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit die waardenlijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna de update door te voeren.

 

Het stappenplan dat u moet doorlopen zier er als volgt uit:

 

Als u een rup (of patchlevel) lager dan RUP 23 dan heeft u RUP 22 nog niet uitgevoerd en dient u de volgende 4 stappen uit te voeren:

  1. Zorg voor een recente backup van uw huidige iNavigator database;
  2. Download en installeer de nieuwe versie van iNavigatorImport.exe (hier);
  3. Download RUP 23 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe;
  4. Download Update 4 en eventuele eerdere nog niet geinstalleerde updates en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe.

Als u bij RUP 22 al heeft uitgevoerd hoeft de eerste 2 stappen niet te doorlopen. Het stappenplan is dan: 

  1. Download RUP 23 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe;
  2. Download Update 4 en eventuele eerdere nog niet geïnstalleerde updates en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe.

Omdat bij de RUP 23 bestanden worden weggeschreven in de installatiemappen van de i-Navigator, is het belangrijk dat iNavigatorImport.exe wordt uitgevoerd door een gebruiker die schrijfrechten heeft in deze mappen.

 

Lees nu update 4 in (download hier).

Gezien de grote van de update wordt voor de inhoud van de update verwezen naar de verantwoording die bij de update wordt meegeleverd.