i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Model-update 15 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar (download hier).

De redactie van het gemeentelijk model-DSP heeft per update 15 de modelkernomschrijvingen van de werkprocessen omgezet van meervoud naar enkelvoud. Vanaf de start van het model-DSP is ervoor gekozen om het resultaat indien mogelijk in meervoudsvorm te benoemen. De meervoudsvorm gaf aan dat het betreffende werkproces meerdere malen wordt uitgevoerd. Inmiddels is het concept van zaakgericht werken gemeengoed geworden en is het onderscheid tussen een zaaktype en een zaak duidelijk. Dit hoeft niet meer duidelijk te worden gemaakt in de omschrijving van het zaaktype. Het is tegenwoordig gebruikelijk om het resultaat van het zaaktype in enkelvoud te benoemen en daarom hebben wij onze modelkernomschrijvingen in het model-DSP daarop aangepast; dit leidt tot een kernomschrijving als “Beleidsplan opstelling”. Die kernomschrijvingen waarbij de handeling het kernwoord vormt hoefden niet te worden omgezet naar enkelvoud; dit blijft bijvoorbeeld “Aansprakelijkstelling door eigen organisatie”.

Die objecttypen die in het RSGB en het RGBZ benoemd zijn, hebben wij met ingang van update 15 opgenomen in het model-DSP. Bij ieder objecttype is de toelichting uit het betreffende referentiemodel opgenomen, waar mogelijk hebben wij het objecttype gekoppeld aan een basisregistratie en (indien de gemeente bronhouder is van de basisregistratie) hebben wij aangegeven welke werkprocessen aanleiding geven tot het ontstaan, het wijzigen of het beëindigen van een objecttype.

Met ingang van update 15 zijn er 17 nieuwe werkprocessen aan het model-DSP toegevoegd:

 • Standplaats intrekking
 • Ligplaats intrekking
 • Nummeraanduiding wijziging
 • Nummeraanduiding intrekking
 • Wijk- en buurtindeling aanwijzingsbesluit
 • Graf ruiming
 • Gemeentelijk lijkschouwer benoeming
 • Milieu-inrichting ongewoon voorval melding
 • Gesloten bodemenergiesysteem buiten milieu-inrichting melding
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • Principeverzoek bestemmingsplanwijziging
 • Veiligheidsrisicogebied aanwijzingsbesluit
 • Recreatie-inrichting exploitatie melding
 • Kunst- of museumobject bruikleen
 • Dienstrooster opstelling
 • Wachtgeld politieke ambtsdrager aanvraag
 • Neveninkomsten politieke ambtsdrager verrekening

Eén werkproces is met ingang van update 15 afgesloten, omdat het om een wel erg specifiek voorbeeld ging van de verschillende evenementen die een gemeente kan organiseren:

 • Boomfeestdag

Zie voor meer informatie de Verantwoording en de Release Notes bij update 15.