i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Per update 16 heeft de redactie 44 werkprocessen afgesloten in het model-DSP. Per abuis is hierbij in het veld 'Toelichting' niet de reden opgenomen waarom zij zijn afgesloten. Wij zullen dit binnenkort in maart in update 17 alsnog corrigeren.

Hieronder geven wij kort weer om welke reden de 44 werkprocessen in het model-DSP voor gemeenten zijn afgesloten:

B0900 WWB aanvraag via UWV WERKbedrijf

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het niet veel uitmaakt of de aanvraag bij de gemeente of bij het UWV wordt ingediend. Gebruik hiervoor het werkproces "Bijstand aanvraag".

 

B0913 Bijstand gegevens uitkeringsadministratie

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het enkel de administratieve verwerking betreft van de uitkomsten van een ander werkproces.

 

B0920 WWB premie of onkostenvergoeding verzoek

Dit werkproces is afgesloten, aangezien met de inwerkingtreding van de Participatiewet het werkproces "Reïntegratievoorziening uitstroompremie" is opgenomen en de vergoeding voor een participatieplaats onderdeel uitmaakt van de hercontrole van het plan van aanpak voor de reïntegratie.

 

B0921 WWB arbeidsreïntegratie diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0922 WWB arbeidsreïntegratie traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0923 WWB arbeidsreïntegratie traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0924 WWB sociale activering diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0925 WWB sociale activering traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0926 WWB sociale activering traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0927 WWB reïntegratietraject inkoop

Dit werkproces is afgesloten, omdat hiervoor het werkproces B0574 "Inkoop produkt of dienst" dient te worden gebruikt.

 

B0928 WWB BB bestaande cliënt aanvraag

Dit werkproces is afgesloten. Aangezien er geen verschil was met een aanvraag voor bijzondere bijstand door een nieuwe cliënt, is dit werkproces met de inwerkingtreding van de Participatiewet afgesloten. Maak gebruik van het werkproces "Bijzondere bijstand aanvraag".

 

B0930 WWB BB categoriaal aanvraag

Dit werkproces is afgesloten, aangezien met de inwerkingtreding van de Participatiewet de bijzondere bijstand sterk is beperkt. Categoriale bijstand werd verleend aan mensen die tot een bepaalde doelgroep behoorden zonder dat duidelijk was of zij wel de waarschijnlijke kosten maakten. Categoriale bijstand is nu nog maar op twee manieren mogelijk: als collectieve aanvullende zorgverzekering of als tegemoetkoming in de premie van de kosten daarvan (zie B1261 "Collectieve aanvullende zorgverzekering") of als stadpas voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen (zie B1276 "Stadspas"). Tegenover de beperking van de categoriale bijzondere bijstand staat ook de verruiming van de individuele bijzondere bijstand. Zie "Bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken".

 

B0934 WWB langdurigheidstoeslag

Dit werkproces is afgesloten, aangezien met de inwerkingtreding van de Participatiewet de langdurigheidstoeslag met zijn categoriale karakter is vervangen door de individuele inkomenstoeslag. 

 

B0935 IOAW aanvraag via UWV WERKbedrijf

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het niet veel uitmaakt of de aanvraag bij de gemeente of bij het UWV wordt ingediend. Gebruik hiervoor het werkproces "IOAW aanvraag".

 

B0946 IOAW gegevens uitkeringsadministratie

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het enkel de administratieve verwerking betreft van de uitkomsten van een ander werkproces.

 

B0953 IOAW premie of onkostenvergoeding verzoek

Dit werkproces is afgesloten, aangezien met de inwerkingtreding van de Participatiewet het werkproces "Reïntegratievoorziening uitstroompremie" is opgenomen en de vergoeding voor een participlaats onderdeel uitmaakt van de hercontrole van het plan van aanpak voor de reïntegratie.

 

B0954 IOAW arbeidsreïntegratie diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0955 IOAW arbeidsreïntegratie traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0956 IOAW arbeidsreïntegratie traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0957 IOAW sociale activering diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0958 IOAW sociale activering traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0959 IOAW sociale activering traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0960 IOAW reïntegratie traject inkoop

Dit werkproces is afgesloten, omdat hiervoor het werkproces B0574 "Inkoop produkt of dienst" dient te worden gebruikt.

 

B0967 IOAZ aanvraag via UWV WERKbedrijf

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het niet veel uitmaakt of de aanvraag bij de gemeente of bij het UWV wordt ingediend. Gebruik hiervoor het werkproces "IOAZ aanvraag".

 

B0978 IOAZ gegevens uitkeringsadministratie

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het enkel de administratieve verwerking betreft van de uitkomsten van een ander werkproces.

 

B0985 IOAZ premie of onkostenvergoeding verzoek

Dit werkproces is afgesloten, aangezien met de inwerkingtreding van de Participatiewet het werkproces "Reïntegratievoorziening uitstroompremie" is opgenomen en de vergoeding voor een participlaats onderdeel uitmaakt van de hercontrole van het plan van aanpak voor de reïntegratie.

 

B0986 IOAZ arbeidsreïntegratie diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0987 IOAZ arbeidsreïntegratie traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0988 IOAZ arbeidsreïntegratie traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet meerdere werkprocessen zijn opgenomen voor reïntegratievoorzieningen die bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers, IOAZ-er en niet-uitkeringsgerechtigden dir echt hebben op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

 

B0989 IOAZ sociale activering diagnose

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0990 IOAZ sociale activering traject plan

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0991 IOAZ sociale activering traject voortgang

Dit werkproces is afgesloten, omdat met de in werking treding van de Participatiewet een generiek werkproces is opgenomen "Reïntegratievoorziening sociale activering".

 

B0992 IOAZ reïntegratietraject inkoop

Dit werkproces is afgesloten, omdat hiervoor het werkproces B0574 "Inkoop produkt of dienst" dient te worden gebruikt.

 

B0993 BBZ aanvraag beginnende zelfstandige

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B0994 BBZ aanvraag gevestigde zelfstandige

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B0995 BBZ aanvraag oudere zelfstandige met duurzaam laag inkomen

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B0996 BBZ aanvraag arbeidsongeschikte zelfstandige

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B0997 BBZ aanvraag beëindigende zelfstandige

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B0998 BBZ aanvraag ondernemer binnenvaart

Dit werkproces is afgesloten, aangezien er één werkproces is opgenomen "Bijstand zelfstandigen aanvraag".

 

B1009 BBZ gegevens uitkeringsadministratie

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het enkel de administratieve verwerking betreft van de uitkomsten van een ander werkproces.

 

B1027 Minimaregeling gegevens uitkeringsadministratie

Dit werkproces is afgesloten, aangezien het enkel de administratieve verwerking betreft van de uitkomsten van een ander werkproces.

 

B1109 Sociale werkvoorziening aanvraag

Dit werkproces is afgesloten, aangezien de wettelijke grondslag per 1-1-2015 is komen te vervallen. Zie het werkproces "Reïntegratievoorziening beschut werken".

 

B1259 Herintreder begeleidingstraject

Dit werkproces is afgesloten, aangezien werkloze niet-uitkeringsgerechtigden voor sommige reïntegratievoorzieningen in aanmerking kan komen en hier zijn specifieke werkprocessen voor opgenomen.

 

B1459 Wmo maaltijdvoorziening Dit werkproces is afgesloten, aangezien de meeste gemeenten dit aanbieden als een algemene Wmo-voorziening. Voor een algemene voorziening wordt geen beschikking afgegegen, maar er kan een toegangstoets worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor het generieke werkproces "Wmo algemene voorziening".