i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Per 01-01-2017 gaat voor gemeenten de nieuwe Selectielijst 2017 gelden. De implementatie daarvan in het gemeentelijk Model-DSP is in volle gang.

VHIC heeft in samenwerking met de VNG Adviescommissie Archieven de nieuwe Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 opgesteld. Op dit moment is deze Selectielijst nog niet definitief vastgesteld. In november zullen er nog enkele (kleine) wijzigingen worden doorgevoerd die zijn aangedragen door het Nationaal Archief. De aangepast selectielijst zal nog ter inzage worden gelegd. Na beantwoording van eventuele zienswijzen, zal de lijst vervolgens formeel worden vastgesteld.

 

De redactie van het model-DSP is druk bezig met het aanpassen van de waardering van de resultaattypen van de zaaktypen. De inhoudelijke update met deze nieuwe waarderingen zullen wij tussen Kerst en Oud en Nieuw uitbrengen. Meerdere gebruikers vragen ons of we deze update al eerder uit kunnen brengen. Dit is echter niet mogelijk. Ten eerste omdat onze redactie de tussenliggende tijd nog nodig heeft voor het verwerken van de Selectielijst 2017 (inclusief de laatste wijzigingen) en ten tweede omdat zaken die in 2016 worden gestart onder de werking van de Selectielijst 1996 (actualisatie 2012) moeten kunnen vallen.

 

Update 21

Vanwege de hoeveelheid werk die de update met zich mee brengt is besloten om update 21 uit te stellen tot eind december. Deze stond voorheen gepland voor eind oktober.

 

Daarnaast werken wij aan een handreiking met een uitleg over de werking van de Selectielijst. Daarnaast zal er een tool (Selecttool) worden ontwikkeld die door de VNG beschikbaar zal worden gesteld. Deze tool zal zowel de nieuwe als de oude selectielijst bevatten en tevens een concordans met daarin een vergelijking van de oude en de nieuwe Selectielijst.

 

Het streven is om de handreiking medio december via de website van de VNG te publiceren.