i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 21 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste verandering van deze update is dat de waardering van alle resultaattypen wordt aangepast aan de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017. Hoewel deze nieuwe Selectielijst nog ter inzage wordt gelegd en pas in april 2017 formeel wordt vastgesteld, gaat deze wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 gelden.