i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 25 van het model-DSP voor de Gemeenten (met daarin het AVG verwerkingsregister versie 2) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardelijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit de waardelijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna deze update door te voeren.

Het stappenplan dar u moet doorlopen zier er als volgt uit:

Heeft u RUP 22 nog niet uitgevoerd:

  1. Zorg voor een recente backup van uw huidige iNavigator database;
  2. Download en installeer de nieuwe versie van iNavigatorImport.exe (hier);
  3. Download RUP 23 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe;
  4. Download Update 25 en eventuele eerdere nog niet geinstalleerde updates en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe.

Als u bij RUP 22 al heeft uitgevoerd hoeft de eerste 2 stappen niet te doorlopen. Het stappenplan is dan: 

  1. Download RUP 23 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe;
  2. Download Update 25 en eventuele eerdere nog niet geinstalleerde updates en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe.

Omdat bij de RUP 23 bestanden worden weggeschreven in de installatiemappen van de i-Navigator, is het belangrijk dat iNavigatorImport.exe wordt uitgevoerd door een gebruiker die schrijfrechten heeft in deze mappen.