i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 9 van het model-DSP voor de onderwijssector is beschikbaar. Dit is een reguliere updat van het Model-DSP. Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 7) van de i-Navigator vereist.

De verantwoording kunt u hier vinden.

Deze update bevat 15 nieuw werkprocessen. Tevens zijn er 2 processen afgesloten.

Ook binnen bestaande werkprocessen of daaraan gerelateerde objecten hebben wij wijzingen doorgevoerd. Dit heeft onze redactie gedaan als onderdeel van het periodiek onderhoud van ons Model-DSP en op basis van reacties die wij via onze helpdesk hebben ontvangen. 

Zie voor een gedetailleerd overzicht van alle gewijzigde gegevens onze Release notes.

In de vensters wordt altijd de lokale benaming van elementen in het model-DSP getoond. Wanneer u na het doorvoeren van de update de Naam (het witte, lokale veld) van documenttypen gelijk wilt trekken aan de Modelnaam (grijs, model-beheerd veld), dient u de onderstaande stappen uit te voeren:

  • selecteer in een module die objecten waarvan u de naamgeving wilt synchroniseren;
  • klik met uw rechtermuisknop op een object en selecteer “Herstel modelwaardes”;
  • vervolgens krijgt u een scherm met de boodschap “Herstel modelwaardes Naam” waarin u de wijziging bevestigt.

Na het doorlopen van deze stappen zijn lokale benamingen en de modelbenamingen aan elkaar gelijk.

Let wel op: wanneer u eerder bewust lokale benamingen heeft gegeven aan documenttypen of resultaattypen, neem deze dan niet mee in het herstellen van de modelwaardes! Anders worden uw lokale waarden overschreven.

 

Aandachtspunten (zie hiervoor ook het updatebstand in word):

- Het AVG verwerkingsregister is uitgebreid.

- U kunt per proces aangeven of een ketenpartner archieftaken voor u uitvoert.

- De procesarchitectuur (HORA) is aangepast

- er is een nieuw veld voor de 'Duurzame toegankelijkheid'.