i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 2 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier).

Aangezien dit de eerste wijziging is op de eerste publicatie, is dit een grote update met veel aanpassingen en verbeteringen. Er zijn processen (26), documenttypen en statussen toegevoegd en verwijderd. Daarnaast zijn er benamingen van processen, statussen en documenttypen zijn aangepast.

Let op: zorg ervoor dat bij processen waarover u eerst de update wilt controleren (omdat u dit proces specifiek heeft aangepast op uw organisatie) de 'update (statustype, resultaattype, documenttype) bij update' op 'NEE' staat. Updates worden dan wel meegenomen in het model, maar zullen niet worden doorgevoerd. 

 

Allereerst zijn de benamingen van de zaaktypen van meervoud veranderd naar enkelvoud. Indien een zaak wordt opgestart van een bepaald zaaktype wordt namelijk meestal maar één product geleverd, bijvoorbeeld bij het verlenen van een graad. Daarom is er voor gekozen om de werkprocessen in enkelvoud te beschrijven.

 

Op basis van nieuwe inzichten in zaakgericht werken zijn er een aantal documenttypen toegevoegd aan bijna alle processen. Zo is er bij (bijna) elk proces een documenttype voor een positief resultaat en voor een negatief resultaat toegevoegd. Ook zijn de documenttypen omtrent de besluitvorming aangepast. 

 

Daarnaast zijn naar aanleiding van reacties van gebruikers en ervaringen van de redactie zijn bij een aantal processen naast de documenttypen ook de statustypen opnieuw bekeken. Het aantal objecttypen is uitgebreid en de daaraan gekoppelde objecteigenschappen beter gedefiniëerd. 

 

Na reacties van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) zijn 26 processen toegevoegd.

 • Agressie tegen personeelslid melding (het melden van agressie tegen een personeelslid door de instelling)
 • Beroep (het behandelen van een beroepschrift gericht tegen een besluit van de instelling)
 • Beurs leraar aanvragen (het aanvragen van een beurs voor een leraar/docent)
 • Buitenlandse student faciliteren (het ondersteunen van een buitenlandse student na inschrijving)
 • Civiele procedure als gedaagde
 • Civiele procedure als eiser
 • Gebouw beheer en onderhoud
 • Inkooprealisatie (het controleren van de de uitvoering van een inkoopovereenkomst)
 • Kwijtschelding vrijwillige ouderbijdrage behandeling
 • Leningaanvraag student
 • Nevenfunctie bestuurslid beoordeling
 • Overeenkomst met derde aangaan, wijzigen en beëindigen (3 processen)
 • Overlegplatform instellen
 • Overlegplatform overleg
 • Prestatieafspraken OCW opstellen
 • Raad van Bestuur/Stichtingsbestuur profielschets
 • Secundaire arbeidsvoorwaarde aanvraag
 • Tegemoetkoming vrijwillige ouderbijdrage behandelen
 • Toegang onderwijspand ontzegging
 • Uitzetting geld wijzigen en beëindigen (2 processen)
 • Wet Dwangsom ingebrekestelling (het ingebrekestellen van een overheidsinstelling bij het niet op tijd nemen een besluit)

Het proces 'Bestuurlijke Besluitvorming' is toegevoegd als generiek subproces. Dit proces wordt meestal gebruikt als koppeling tussen een werkproces en de vergadermodule van een zaaksysteem/DMS.

 

Op verzoek is een werkproces toegevoegd voor het ondersteunen van een project: 'Project Prince2 uitvoering'.

Dit werkproces is gebaseerd op de werkmethode van Prince2. Mocht u een andere methode voor projectmatige werken hanteren, dan wordt geadviseerd dit proces om te vormen naar die methode.

Om te voor elkaar te krijgen is B0290 'Project uitvoering' omgebouwd naar 'Project Prince2 uitvoering'.

Het proces B0256 'Nieuwbouwproject uitvoering' overlapte met het proces 'Project uitvoering' en daarom omgebouw naar 'Project uitvoering'. 

 

De volgende twee werkprocessen zijn verwijderd:

- B0258 verbouwing uitvoering (valt nu onder project uitvoering)

- B0172 klacht behandeling (valt nu onder Geschil klacht of bezwaar behandeling)

 

 

Zie voor meer informatie de Verantwoording en de Release Notes die met de update beschikbaar worden gesteld. Wanneer u hier alsnog vragen over heeft of juist werkprocessen mist, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk.