i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 7 van het model-DSP voor de onderwijssector (met daarin waardes voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Privacy Impact Assessment) is beschikbaar. Deze update wordt door VHIC bij klanten uitgevoerd vanwege de overgang naar versie 3.2 van de i-Navigator. In dit artikel kunt u de link vinden naar de verantwoording voor update 7.

Binnenkort zal ook update 8 worden uitgebracht waarin de nieuwe selectielijst voor Universiteiten en UMC's 2020 is opgenomen.

  De verantwoording kunt u hier vinden.