i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 38 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen. Er komt geen update 38 voor de on-premises versie van de i-Navigator (3.2).

Om Update 38 is client versie 3.5.12.100 nodig. Deze versie is afgelopen maand voor alle klanten beschikbaar gemaakt. Indien u niet over deze client versie beschikt moet u deze eerste (laten) installeren. Wanneer u deze versie installeert kan update 38 worden geïnstalleerd. Omdat het programma dat updates klaar zet 's nachts draait kan het zijn dat er een dag zit tussen het installeren van versie 3.5.12.100 en het beschikbaar komen van Update 38.