i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 8 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens zijn er nieuwe velden voor de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en is aangegeven welke processen onder deze wet vallen.

In deze update zijn 12 nieuwe werkporcessen opgenomen, waarvan 2 nieuw processen onder de omgevingswet. In update 9 (december/januari 2023/2024) zullen de huidige processen onder de Waterwet worden afgesloten).

Tevens zijn er nieuwe wetten, nieuwe registraties en nieuw organisaties toegevoegd.

 

Ten opzicht van de update 7 betekent dit dat een aantal nieuw velden worden opgenomen:

 • Voor Verwerkingsregister:

  • Automatische besluitvorming

   

  Voor de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronische publicaties (Wep) bij de zaaktypen:

  • Bij de documenttypen is een apart tabblad (Publiceren) toegevoegd met:
   • Plooi Fasering

         Voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) bij de zaaktypen:

  • Een apart tabblad met de velden
   • Wmebv van toepassing
   • Gebruikte kanalen
   • Aangewezen digitale kanalen
   • Aanwijzingsbelsuiten
   • Vereist niveau authentificatie
   • Eisen bestandsformaten
   • Inzage in ingeleverde informatie
   • Opmerkingen