i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 10 van het Model-DSP Onderwijs is uit met aandacht voor de BIO en de Wet Open Overheid (download hier). Hieronder vindt u in grote lijnen de aanpassingen.

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.5 (minimaal rup 14) van de i-Navigator vereist. Versie 3.2 kunt u niet meer gebruiken voor deze update. Deze dient eerst te worden aangepast.

De verantwoording kunt u hier vinden.

Deze update bevat 18 nieuwe werkprocessen waaronder een aantal processen die gericht zijn op de valorisatie en er zijn 2 processen afgesloten.

Ook binnen bestaande werkprocessen of daaraan gerelateerde objecten hebben wij wijzingen doorgevoerd. Dit heeft onze redactie gedaan als onderdeel van het periodiek onderhoud van ons Model-DSP en op basis van reacties die wij via onze helpdesk hebben ontvangen. 

Zie voor een gedetailleerd overzicht van alle gewijzigde gegevens onze Release notes.

In de vensters wordt altijd de lokale benaming van elementen in het model-DSP getoond. Wanneer u na het doorvoeren van de update de Naam (het witte, lokale veld) van documenttypen gelijk wilt trekken aan de Modelnaam (grijs, model-beheerd veld), dient u de onderstaande stappen uit te voeren:

  • selecteer in een module die objecten waarvan u de naamgeving wilt synchroniseren;
  • klik met uw rechtermuisknop op een object en selecteer “Herstel modelwaardes”;
  • vervolgens krijgt u een scherm met de boodschap “Herstel modelwaardes Naam” waarin u de wijziging bevestigt.

Na het doorlopen van deze stappen zijn lokale benamingen en de modelbenamingen aan elkaar gelijk.

Let wel op: wanneer u eerder bewust lokale benamingen heeft gegeven aan documenttypen of resultaattypen, neem deze dan niet mee in het herstellen van de modelwaardes! Anders worden uw lokale waarden overschreven.

 

Aandachtspunten (zie hiervoor ook het updatebstand in word):

- Het AVG verwerkingsregister is aangepast en is een mogelijkheid

- Er zijn nieuwe velden voor de Wet Open Overheid, Wet elektronische publicaties, en Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

- De BIO-waardes zijn opnieuw beoordeeld

- Bij 'Informatiesystemen' kan worden vastgelegd of de systemen geschikt zijn voor archivering

- De selectielijst HBO 2022 is verwerkt.