i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 9 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Deze update is met name gericht op de inwerkingtreding van de omgevingswet waardoor een groot aantal processen zijn afgesloten en een aantal wetgevingen zijn vervallen