i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 22 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update brengt 10 nieuwe werkprocessen met zich mee. Het gaat hierbij vooral om werkprocessen van Burgerzaken die nog ontbraken, twee werkprocessen binnen het Sociaal Domein en twee met betrekking tot volkshuisvesting.