i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 23 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). In deze update is de definitieve versie van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 verwerkt. Verder bevat de update 3 nieuwe werkprocessen en is er 1 proces afgesloten. Zie de bijgesloten documentatie voor details.