i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 4 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier). 

Naar aanleiding van ervaringen van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) en op basis van nieuwe c.q. veranderde wetgeving zijn er aanpassingen doorgevoerd in het Model-DSP voor het Onderwijs. 13 nieuwe werkprocessen zijn toegevoegd en verschillende processen hebben wijzigingen ondergaan.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals aangekondigd zal er aan het DSP-onderwijs een invulling worden gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens per werkproces en per register. Dit zit NIET in deze update. Deze update zal later dit jaar volgen. Eerst zal er een RUP uitkomen (technische update) met daarin de velden voor de AVG. Deze zal in eerste instantie leeg zijn. In update 5 zal een eerste vulling worden meegegeven. Wat u zelf al wel kan doen, is een inventarisatie maken van uw informatiesystemen en daarbij een matching te maken met de registers die worden bijgehouden. 

Organisatie

 • Beleidsregel opstelling, aanpassing en beëindiging (3 processen):Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een orgaan zal worden uitgevoerd. Het is een richtlijn van het orgaan om duidelijkheid naar de student of medewerker te verschaffen. De onderwijsinstelling hoeft bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kan verwijzen naar de gepubliceerde beleidsregel.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

(let op: de WBP wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; zie hierboven) die de eisen voor het verwerken van persoonsgegevens verder aanscherpt)

 • Correctie persoonsgegevens aanvraag: Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot het corrigeren van bepaalde persoonsgegevens. Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 • Toestemming verwerking persoonsgegevens: Dit werkproces betreft het aanvragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet een organisatie toestemming vragen voor verwerking van persoonsgegevens als het doel daarvan niet overeenkomt met het doel waarvoor de gegevens zijn overlegd.

 

Onderwijs

 • Aanmelding student beoordeling: Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanmelding van een student voor een studie. Voordat een student zich kan inschrijven voor een studie, wordt eerst beoordeeld of een student kan worden toegelaten tot de opleiding. Indien dit leidt tot een positieve beoordeling, wordt een student verzocht zich in te schrijven waarmee het proces 'Inschrijving student verwerking' wordt gestart.
 • Advisering leerplicht (alleen voor beroeps- en volwasseneneducatie): Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om advies bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht. De leerplichtambtenaar van een gemeente kan de directeur van een onderwijsinstelling vragen om advies bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht.
 • Inschrijving student facilitering: Dit werkproces betreft het faciliteren van een student nadat die zich heeft ingeschreven. Op dat moment moeten er allerlei faciliteiten worden geregeld om de student toegang te geven tot gebouwen of systemen. Daarnaast kan de student worden geholpen met huisvesting.
 • Student facilitering: Dit werkproces betreft het regelen van faciliteiten voor een student. Onderwijsinstellingen bieden vaak diverse faciliteiten aan studenten waar ze gebruik van kunnen maken. Denk dan aan kinderopvang, huisvesting of laptops.
 • Studiekeuzecheck: Dit werkproces betreft het beoordelen van een studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck houdt in dat een aankomende student nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij hem/haar past. De onderwijsinstelling nodigt de student, na inschrijving, uit voor de studiekeuzecheck. De student is verplicht hieraan te voldoen. De student kan ook zelf om een studiekeuzecheck vragen.
 • Tentamen afneming: Dit werkproces betreft het afnemen van een tentamen. Een tentamen dient gepland, gefaciliteerd en afgenomen te worden.
 • Toezicht leerplicht (alleen voor beroeps- en volwasseneneducatie):
 • Toezicht leerplicht (alleen voor beroeps- en volwasseneneducatie): Dit werkproces betreft het toezicht houden op de leerplicht. Een onderwijsinstelling krijgt meldingen van schoolverzuim als gevolg van ziekte of omstandigheden maar ook door afwezigheid bij lessen. In sommige gevallen doet een directeur melding bij de leerplichtambtenaar.
 • Verlof leerplicht aanvraag (alleen voor beroeps- en volwasseneneducatie): Dit werkproces betreft het behandelen van verlof of vrijstelling van de leerplicht. Ouders kunnen bij de directeur van de school verlof aanvragen als het gaat om verlof wegens gewichtige omstandigheden van tien schooldagen of korter gedurende een schooljaar. Ook voor extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties wegens de specifieke aard van het beroep van een der ouders dient u zich tot de directeur van de school te wenden. In dit geval mag het verlof nooit langer zijn dan tien schooldagen en niet vallen in de eerste twee weken na de schoolvakantie.

Verwijderde werkprocessen

 

Er zijn geen werkprocessen verwijderd uit het Model-DSP.

 

 

Wanneer u hier alsnog vragen of opmerkingen over heeft, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.