i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 24 van het model-DSP (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar op de release pagina (hier). Deze update bevat alle AVG-gegevens zoals beschreven in het white paper Het model-DSP als verwerkingsregister. Om deze update te verwerken, is een nieuwe versie van iNavigatorImport.exe nodig en RUP22. Er is ook een nieuwe versie nodig van iNavigator.exe. Deze laatste wordt echter automatisch geinstalleerd als onderdeel van het uitvoeren van de RUP.

Het stappenplan dar u moet doorlopen zier er als volgt uit:

  1. Zorg voor een recente backup van uw huidige iNavigator database;
  2. Download en installeer de nieuwe versie van iNavigatorImport.exe (hier);
  3. Download RUP 22 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe;
  4. Download Update 24 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe.

Omdat bij de RUP 22 bestanden worden weggeschreven in de installatiemappen van de i-Navigator, is het belangrijk dat iNavigatorImport.exe wordt uitgevoerd door een gebruiker die schrijfrechten heeft in deze mappen.