i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

i-Navigator 3.2 is vanaf vandaag (16 mei 2019) beschikbaar voor gemeenten.

Voor andere klanten (Onderwijsinstellingen, Waterschappen en gebruikers van het Basis-DSP) zal deze versie later worden uitgebracht (planning juni/juli). 

 

Deze nieuwe versie van de i-Navigator bevat vele nieuwe onderdelen waarvan een aantal ook modelmatig worden gevuld door de model-DSP redactie. De drie belangrijkste uitbreidingen op een rijtje:

  • Modelmatig beheerde velden voor risicoclassificaties met betrekking tot beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en privacy voor alle processen en registraties, zodat u zelf geen BIA's en (D)PIA's hoeft uit te voeren zoals voorgeschreven door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
  • Een nieuwe module documentreferenties die gebruikt kan worden om processen en andere i-Navigator objecten te voorzien van alle denkbare achtergrondinformatie.
  • UItbreiding van de AVG onderdelen zodat nu ook wordt vastgelegd (en bijgehouden door de redactie) met welke ketenpartners welke bijzondere persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Het stappenplan dar u moet doorlopen zier er als volgt uit:

Zorg eerst dat u Rup 23 en model-update 27 hebt uitgevoerd en dat u een back-up hebt gemaakt van de huidige database. De installatie werkt alleen met de meest recente versie van de i-Navigator (i-Navigator 3.1.0.210 RUP level 23 en model-versie 27 [gemeenten]).

  1. Download Upgrade 3.2 en voer deze uit iNavigatorImport.exe. Dit moet worden gedaan door iemand met schrijfrechten in de i-Navigator installatiemappen.
  2. Download Update 28 en voer deze uit met de nieuwe iNavigatorImport.exe die is meegeïnstalleerd met i-Navigator 3.2.