i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten organisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke documenten deze plicht betrekking heeft; kortom, een monnikenwerk. In de komende model-updates zullen wij een aantal velden en de bijbehorende metadata toevoegen waardoor deze inventarisatie u voor een groot deel uit handen wordt genomen. Vooruitlopend hierop willen wij onze voorlopige resultaten (hier) alvast delen met onze klanten zodat u op basis hiervan kunt beginnen met het voorbereiden van uw organisatie.