i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Inmiddels is de cloudgang van de i-Navigator in volle gang, Een aanzienlijk aantal organisaties is inmiddels over naar versie 3.5 (zie onder) van de i-Navigator en de rest van de klanten zal in de eerste helft van 2022 volgen. De cloudgang loopt volgens een vast patroon. Eerst wordt contact gezocht om vast te stellen welke periode de organiatie het beste schikt om te migreren, dan worden de benodigde contractuele aanpassingen geregeld (SLA, verwerkersverklaring, addendum aan het contract), en daarna vindt de technische migratie plaats. Zoals ook eerder aangegeven is de cloudgang verdeeld in twee fasen: i-Nav 3.5 en i-Nav 4.0. We zullen deze twee versies hieronder kort toelichten:

i-Navigator 3.5


Deze versie wordt momenteel uitgerold. Dit gebeurt klant-voor-klant zodat we er bij elke migratie zeker van zijn dat er geen gegevens verloren gaan. Ook maatwerk-koppelingen en maatwerk rapportages worden bij deze migratie in beschouwing genomen zodat de conversie met zo weinig mogelijk interruptie kan plaatsvinden. De functionaliteit (en het userinterface) van de i-Navigator wijzigen niet met de migratie naar 3.5, met een paar beperkte uitzonderingen (als gevolg van veiligheids- en performance issues):

  1. Het is niet meer mogelijk om de i-Navigator op te starten als anonieme gebruiker. Ook voor gebruikers met alleen leesrechten zal een account moeten worden gecreëerd. Wel is het mogelijk om gebruik te maken van Single Sign On (SSO via Azure AD, zodat brede toegang tot de i-Navigator data makkelijk te realiseren blijft.
  2. De historiefunctie is ingeperkt. Vanaf 3.5 bewaard de i-Navigator niet meer alle historische versies van een proces (of ander object) maar alleen de gepubliceerde versies. Deze keuze is gemaakt als voorbereiding op een wijziging in het publicatiemechanisme in versie 4.0, waarbij het mogelijk wordt om naast het complete DSP ook individuele objecten te kunnen publiceren, waardoor veel meer vrijheid ontstaat om het ‘life cycle management’ van processen (en andere objecten) naar eigen inzicht in te richten.

i-Navigator 4.0

Parallel aan de uitrol van i-Navigator 3.5 wordt i-Navigator 4.0 ontwikkeld. In deze versie wordt de Windows-client vervangen door een browser gebaseerde client. Ook in 4.0 zal bestaande functionaliteit worden gehandhaafd. Voorts zullen een aantal functionele gebruikerswensen worden vervuld die geparkeerd waren tot de cloudgang. Het gebruikersinterface zal echter compleet opnieuw worden ingericht op basis van de nieuwste inzichten met betrekking tot gebruikersbeleving en interaction design. Met i-Navigator 4.0 voldoen we ook aan alle eisen met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid en zullen koppelingen gebaseerd kunnen worden op API’s. De uitrol van versie 4.0 zal in de tweede helft van 2022 plaats vinden.