i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 2 van het model-DSP voor Provincies is beschikbaar (download hier). Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid opnieuw uitgevoerd onder invloed van de BBN2+-waarde. Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Daarnaast is het verwerkingsregister voor de Wet politiegegevens opgenomen.

Ten opzicht van de update 2 betekent dit dat een aantal nieuw velden via rup12 worden opgenomen:

 • Voor het Wpg-verwerkingsregister:

  • Verwerkt politiegegevens
  • WPG rechtsgrondslag
  • Profilering WPG (tabblad 'AVG (l)')
  • WPG Autorisaties (tabblad ‘AVG (l)’)

  Voor de BIO

  • Het veld ‘Basis beveiligingsniveau’ heeft een andere waardelijst gekregen (BBN1, BBN2, BBN2+ en BBN3)

  Voor (tabblad) archivering:

  • Doorlopende machtiging vernietiging (macht.vernietiging) is toegevoegd om aan te geven of de organisatie voor dit proces een doorlopende machtiging voor vernietiging heeft.

  Bij Informatiesystemen:

  Hier is een nieuw tabblad ‘Archivering’ toegevoegd zodat van een informatiesysteem kan worden vastgelegd of het systeem voldoet aan archiveringsnormenkaders met als velden:

  • Archivering
  • Waardering mogelijk
  • Aanpassen waardering mogelijk
  • Vernietigingsgrondslag mogelijk
  • Vernietiging mogelijk
  • Vernietigingslijsten mogelijk
  • Informatie in open standaard
  • (Meta-)datamigratie mogelijk
  • Afspraken omtrent archivering

  Voor de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronische publicaties (Wep) bij de zaaktypen:

  • Bij de werkprocessen: Publiceren naar (tabblad ‘Behandeling’)
  • Bij de documenttypen is een apart tabblad (Publiceren) toegevoegd met:
   • Publiceren naar
   • DROP soort publicatie
   • DROP type publicatie
   • PLOOI Grondslag
   • PLOOI Publicatietermijn
   • PLOOI TOP waarde