i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 3 van het model-DSP voor Provincies is beschikbaar (download hier). Er zijn wijzigingen aangebracht in de matching met de Wet open overheid inclusief de Woo-index,, Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Nieuw is de matching met de Wmebv die vanaf 01-01-2024 in werking treedt.

 

In totaal zijn 24 nieuwe zaaktypen opgenomen waaronder nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. 4 processen zijn afgesloten. Zie hiervoor de verantwoording in het updatebestand.