i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Wij krijgen regelmatig vragen over de wijze waarop de Gemma ZTC 2.0 die momenteel wordt ontwikkeld door een KING werkgroep waarin ook VHIC zitting heeft. In dit artikel wordt toegelicht wanneer en op welke wijze het model-DSP 100% ZTC 2.0 wordt gemaakt.

In 2009 kwam de Gemma zaaktypencatalogus (ZTC) versie 1.0 uit. Dit was een lijst van ruim 300 zaaktypen met bijbehorende metadata. De gegevens uit deze lijst zijn indertijd geïntegreerd binnen de i-Navigator 2.5 en de i-Navigator is daarmee een applicatie geworden waarin het beheer van zowel DSP als ZTC plaatsvindt. Sinds enige tijd wordt er door King gewerkt aan versie 2.0 van de Gemma ZTC. Een belangrijk verschil met de voorloper is dat versie 2.0 geen inhoudelijk gegevens meer bevat, maar wel uitgebreid specificeert welke gegevens er in een zaaktypecatalogus vastgelegd moeten kunnen worden. In juli is reviewversie 1.9 vrijgegeven voor commentaar en in september zal een expertgroep zich over versie 1.9 en het binnengekomen commentaar buigen. VHIC heeft inmiddels feedback gegeven op de reviewversie en zal deelnemen aan de expertgroep.

Op een groot aantal onderdelen is de i-Navigator 3.0 al conform de specificaties zoals die nu in versie 1.9 benoemd zijn. Zaaktypen, besluittypen, resultaattypen, documenttypen, eigenschappen en zaakobjecten kunnen op dit moment al vastgelegd worden en worden voor een belangrijk deel al vooringevuld en beheerd als onderdeel van het model-DSP.

Na het definitief vaststellen van de Gemma ZTC 2.0 (gepland voor januari 2013) zal er een versie van de i-Navigator uitkomen (3.1) die volledig voldoet aan deze specificaties. Bovendien zullen we, waar de gegevens zich lenen voor modelmatig beheer, de nieuwe onderdelen opnemen binnen het model-DSP.  Dit zorgt ervoor dat de i-Navigator 3.1 niet alleen een complete beheertool is om alle zaaktypecatalogusgegevens in samenhang te beheren, maar ook een gemeentebrede inhoudelijke vulling biedt, gebaseerd op ruim 8 jaar ervaring met het modelmatig beheer van DSP/ZTC en de inhoudelijke feedback van de honderden gemeenten die de gegevens uit i-Navigator gebruiken voor het zaakgericht werken.

Wanneer u meer in detail vragen heeft over deze ontwikkelingen dan kunt u hierover contact opnemen met de helpdesk.