i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 4 van het model-DSP voor Provinciesis beschikbaar (download hier). Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Update 4 van het Model-DSP Provincies heeft geleid tot wijzigingen in alle bestaande werkprocessen en in alle registraties. In deze update wordt de omgevingswet verder uitgewerkt. Vanwege de inwerkingtreding per 01-01-2024 ligt de nadruk op het verwijderen van 71 processen uit het Model-DSP. Tevens is een nieuwe versie gemaakt voor de matching met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Lvbb. 

 

In totaal zijn 7 nieuwe zaaktypen opgenomen waaronder 2 nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. 71 processen zijn afgesloten. Zie hiervoor de verantwoording in het updatebestand en het bestand 'Omgevingswet_wijzigingen_Update_4'.