i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Op de i-NO omgeving is vanaf nu de cursus ‘Het opstellen van een model-DSP’ beschikbaar. Deze cursus geeft inzicht in hoe een model-DSP wordt opgesteld en welke keuzes daarbij gemaakt worden, onder andere op het gebied van content en inrichting. Bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de standaarden en richtlijnen voor het opstellen van een model-DSP. U kunt hierbij denken aan richtlijnen met betrekking tot de keuze van het detailniveau (wat wordt wel of niet opgenomen), naamgeving, ordening en metadatering.

De cursus biedt ondersteuning wanneer u uw eigen model-DSP op maat wilt (gaan) maken. Met behulp van deze cursus kunt u, bij het doorvoeren van aanpassingen of het creëren van lokale elementen, de in het model gehanteerde richtlijnen en standaarden eenvoudig toepassen op uw lokale content en zo de consistentie in het DSP handhaven. De cursus is echter ook interessant als achtergrond bij het model-DSP, om een beter beeld te krijgen van de opbouw en de principes achter een model-DSP.