i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

De door VHIC in opdracht van de VNG opgestelde gemeentelijke selectielijst 2017 is door de adviescommissie Archieven op 12 november jl. vastgesteld. De nieuwe selectielijst zal gaan gelden vanaf 1 januari 2017. Daarmee is het idee om de nieuwe selectielijst per 1 januari 2017 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen, komen te vervallen. De redactie van het model-DSP zal de nieuwe selectielijst dus pas in december 2016 in een update aan haar klanten beschikbaar te stellen en niet, zoals eerder werd gecommuniceerd, al in december 2015.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk.