i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vanwege veel verzoeken hiertoe heeft het model-DSP/i-Navigator team besloten een tweetal functies die ontwikkeld zijn voor i-Navigator 3.2 alvast beschikbaar te maken in i-Navigator 3.1. Het betreft de functies 'Herstel modelwaardes' en 'Sorteer op soorten'. In de onderstaande paragrafen wordt toegelicht wat deze functies doen en hoe u ze kunt installeren.

Herstel modelwaardes

Deze functie stelt u in staat om de waardes van velden waarvoor zowel een modelveld als een lokale veld beschikbaar is gelijk te trekken. Het meest herkenbare voorbeeld hiervan is het veld kernomschrijving. Wanneer u een aantal processen selecteert en daarna deze functie aanroept zullen bij alle geselecteerde processen de waardes van het veld kernomschrijving gelijk worden gesteld aan de waardes van het veld modelkernomschrijving.

Sorteer op soorten

Wanneer u deze functie uitvoert op één of meerdere werkprocessen zullen alle documenttypen, statustypen, etc. van deze processen gesorteerd worden op basis van de volgorde van de corresponderende documentsoorten, statussoorten etc. zoals die is vastgelegd in de boomstructuur in de module van de betreffende soort. Pas deze functie dus alleen toe wanneer u er zeker van bent dat de soorten juist gesorteerd zijn.

Installatie

Om de functies te installeren moet u de volgende handelingen verrichten:

  1. installeer het laatste RUP level van de i-Navigator (minimaal level 11).
  2. downlooad het bestand actions.application.10main.zip, pak het uit (unzip) en plaats het in de map .\iNavigatorConfig\Actions. Het bestand met dezelfde naam dat daar al staat kunt u overschrijven. LET OP: het oude bestand mag niet onder een andere naam in dezelfde map worden bewaard, het moet worden verwijderd!
  3. start de i-Navigator opnieuw op. Nu hebt u in het rechtermuismenu in het navigatiepaneel van de module werkprocessen de twee acties beschikbaar.