i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UIt de vele reacties en vragen die wij hebben ontvangen met betrekking tot de uitbreiding van de model-DSP's tot een verwerkingsregister blijkt dat onze klanten de DSP insteek hebben omarmd en deze als basis willen gebruiken voor het 'implementeren van de AVG'. Het intensieve gebruik leidt uiteraard tot nieuwe inzichten en wensen met betrekking tot nieuwe functionaliteit. Daarnaast hebben we de AVG inrichting van de i-Navigator inmiddels getoetst aan de Privacy Baseline van het CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming) wat ook tot enige wijzigingsvoorstellen heeft geleid. Om hieraan tegemoet te komen brengen wij in april een volgende update uit van de i-Navigator (wederom in de vorm van een RUP) waarin de volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:

  • Voor alle 'grijze' velden met model-content komen ook witte velden waarin de lokale situatie kan worden vastgelegd indien die afwijkt van de model-situatie.
  • Er komt een module 'partners' waarin de ketenpartners en de verwerkers kunnen worden vastgelegd. Per verwerker kan hier worden aangegeven of er een verwerkingsovereenkomst is en waar deze is te vinden.
  • Er komt een koppeltabel tussen processen en partners waarin per proces per partner kan worden aangegeven of de partner een bron of ontvanger is van persoonsgegeven met betrekking tot dat proces.
  • Enkele extra witte velden voor velden waarvoor nu vaak lokaal kernmerken worden aangemaakt.