i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Deze update is alleen voor klanten die gebruik maken van het Generieke Model-DSP (Basis-DSP), dus niet voor gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.

 

Update 3 van het Generiek Model-DSP (Basis-DSP) heeft geleid tot wijzigingen in alle bestaande werkprocessen en in alle registraties. Voor deze update (download hier) heeft u minimaal rup10 nodig en die versie van de applicatie heeft tot verschillende nieuwe velden geleid die met deze update 3 van inhoud worden voorzien.

 

 

Met Rup 10 komen er een aantal nieuwe velden bij in de i-Navigator. Hieronder volgen de nieuwe velden en of de velden worden gevuld door deze update:

  1. Automatische besluitvorming: op het tabblad ‘AVG(l)’ is dit veld toegevoegd. Hier kunt u aangeven of er bij een proces sprake is van automatische besluitvorming. Dit dient volgens de UAVG te worden opgenomen in het AVG verwerkingsregister.
  1. Duurzame toegang: op het tabblad ‘BIO’ is dit veld toegevoegd (bij werkprocessen, registraties en informatiesystemen). Daarin kan worden aangegeven of er conform de archiefeisen de organisatie moet zorgen voorde duurzame toegankelijkheid. Zie hiervoor de whitepaper ‘ Het model-DSP als risicoclassificatie’: https://i-navigator.bizzib.nl/nieuws2/126-whitepaper-bia-s-en-pia-s-in-model-dsp-3

Dit veld is door de redactie niet gevuld aangezien de redactie vanwege het generieke karakter van dit model geen bewaartermijn van een proces kan bepalen. De gebruiker dient dus zelf te vullen.

  1. Wet wiki ztc: de redactie van VHIC volgt de zaaktypen zoals die zijn opgenomen in de omgevingswet wiki niet. Zie hiervoor het artikel ‘Omgevingswet in Model-DSP voor Gemeenten’ https://i-navigator.bizzib.nl/modeldsp-gemeenten/131-omgevingswet-in-model-dsp.

De redactie heeft eigen zaaktypen opgenomen en daarbij een matching opgenomen met de wiki. Daarvoor is dit nieuwe veld opgenomen. Aangezien deze matching niet mogelijk is in het generieke model, is dit veld niet gevuld.

  1. Beheerder: in de module ‘Registraties’ is dit veld opgenomen. De redactie heeft daarin opgenomen wie verantwoordelijk is het technische beheer van de registratie. Er wordt dus nu verschil gemaakt tussen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de gegevens en de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het onderliggende systeem.

 

  1. Voert archieftaak uit: dit veld is toegevoegd aan de module ‘Organisaties’ en ‘Procesorganisatie’. Dit betekent dat per (samenwerkende) ketenpartner kan worden aangegeven of deze ketenpartner namens de organisatie een archieftaak uitvoert (module ‘Organisatie’). Door dit in de link aan te geven tussen het proces en de organisatie (ketenpartner) kan dus ook per proces worden aangegeven of een ketenpartner namens de organisatie een archieftaak uitvoert (module ‘Procesorganisatie’)

 

  1. Ketenpartner: voorheen kon alleen in de module ‘Organisaties’ worden aangegeven of een organisaties een verwerker of ketenpartner was. Door het veld ‘ketenpartner’ ook op te nemen in de link tussen het proces en de organisatie (module ‘Procesorganisatie’) kan nu per proces worden aangegeven of de gekoppelde organisatie ketenpartner of verwerker is. In sommige situaties kan namelijk een organisatie bij het ene proces de rol van ‘Ketenpartner’ hebben en bij het andere proces als ‘Verwerker’ optreden.

 

 

werkprocessen

 

Deze update bevat 18 nieuw werkprocessen en 3 processen worden afgesloten.