i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Model-update 16 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar (download hier).

Deze update bevat alle nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen die nodig zijn om de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein op te nemen in de informatiehuishouding. De update is voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording op de wijze waarop de decentralisaties zijn verwerkt in het model-DSP.

Zie ook de artikelen Participatiewet en model-DSP, Wmo 2015 en model-DSP en Jeugdwet en model-DSP.