i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 37 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 2 voor het model-DSP voor veiligheidsregios is beschikbaar. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven.Een inhoudelijke beschrijving van deze update kunt u vinden op de release pagina (hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 36 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar voor de cloud versie. Om deze te kunnen installeren moet u over de laatste versie van de i-Navigator cloud client beschikken (3.5.12.0). De functioneel beheerder van uw organisatie heeft hierover een separate mail ontvangen. Het inplannen en uitvoeren van een model-update in i-Navigator 3.5 is hier beschreven. Een inhoudelijke beschrijving van update 36 kunt u vinden op de release pagina (hier). De Leeswijzer geeft aan welke documenten we allemaal meeleveren. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 7 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). Er is een nieuwe matching (excel) met de Wet open overheid, Wet elektronische publicaties en Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen die verwerkt is in deze update. Tevens is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid opnieuw uitgevoerd onder invloed van de BBN2+-waarde. Ook zijn er nieuwe zaaktypen voor de omgevingswet. Daarnaast is het verwerkingsregister voor de Wet politiegegevens opgenomen.

Update 36 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De Leeswijzer geeft aan welke documenten we allemaal meeleveren. De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 35 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Deze update is alleen voor klanten die gebruik maken van het Generieke Model-DSP (Basis-DSP), dus niet voor gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.

 

Update 3 van het Generiek Model-DSP (Basis-DSP) heeft geleid tot wijzigingen in alle bestaande werkprocessen en in alle registraties. Voor deze update (download hier) heeft u minimaal rup10 nodig en die versie van de applicatie heeft tot verschillende nieuwe velden geleid die met deze update 3 van inhoud worden voorzien.

 

Update 34 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

Update 6 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). De update bevat 59 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 2 werkprocessen zijn afgesloten. 37 werkprocessen hebben te maken met de introductie van de omgevingswet in het Model-DSP voor waterschappen. Zie hiervoor het aparte artikel.

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst over te gaan naar i-Navigator versie 3.2 met RUP-level 9.

Afgelopen maand is update 33 voor gemeenten uitgebracht waarmee nieuwe processen werden toegevoegd vanwege de Omgevingswet. Net als gemeenten zijn waterschappen bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet. Wij lichten in dit artikel toe hoe de Omgevingswet een plek krijgt in het Model-DSP voor Waterschappen..

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 09 geïnstalleerd te hebben.

Update 33 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.