i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

De afgelopen periode hebben wij via onze Helpdesk veel verzoeken ontvangen om de Omgevingswet te verwerken in het gemeentelijk Model-DSP. Alle gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet. Wij lichten in dit artikel toe hoe de Omgevingswet een plek krijgt in het gemeentelijk Model-DSP.

Update 9 van het model-DSP voor de onderwijssector is beschikbaar. Dit is een reguliere updat van het Model-DSP. Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 7) van de i-Navigator vereist.

Voordat u deze update inleest dient u eerst minimaal RUP 07 geïnstalleerd te hebben.

Update 32 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn beschreven in het bijgesloten verantwoordingsdocument. De eveneens bijgesloten release notes bevatten een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

De afgelopen periode heeft het kabinet op grond van de Wet openbare gezondheid op advies van het RIVM meerdere maatregelen genomen om het coronavirus aan te pakken. Het gaat inmiddels om een breed scala aan maatregelen. In dit artikel beschrijven wij of en hoe er een relatie is tussen die maatregelen en de werkprocessen uit het gemeentelijk Model-DSP.

Update 8 van het model-DSP voor de onderwijssector is beschikbaar. Deze update staat in het teken van de nieuwe selectielijst voor Universiteiten en UMC's 2020.

Daarnaast zijn er een paar processen toegevoegd en een paar werkprocessen afgesloten.

 

Om deze update te kunnen gebruiken is dus versie 3.2 (minimaal rup 4) van de i-Navigator vereist. 

Dit model is voor klanten die het Basis-DSP volgen en dus niet voor gemeenten, onderwijsinstellingen en waterschappen

Update 2 van het Generiek model-DSP (Basis DSP: dit is een apart model-DSP) is beschikbaar (download hier). De update bevat 24 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 4 werkprocessen zijn afgesloten.

Met de invoering van de Algemene Verordening zijn verschillende nieuwe werkprocessen geïntroduceerd. Daarnaast is gekeken naar de Informatieveiligheid zoals beschreven in de BIWA. Het AVG verwerkingsregister is bijgewerkt en er zijn nieuwe velden voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Privacy Impact Assessment.

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst over te gaan naar i-Navigator versie 3.2 met RUP-level 3.

Voor u update 31 inleest, dient u eerst minimaal RUP 04 geïnstalleerd te hebben.

Update 31 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, actualisatie 2020 zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gelden. Daarom is de nieuwe Selectielijst in deze update verwerkt.

Voor u update 30 inleest, dient u eerst minimaal RUP 03 geïnstalleerd te hebben.

Update 30 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Met deze update introduceren wij 24 nieuwe werkprocessen, sluiten 6 werkprocessen af en wijzigen veel bestaande werkprocessen. Dat laatste vooral in verband met de inwerking treding van de Wnra.

Update 7 van het model-DSP voor de onderwijssector (met daarin waardes voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Privacy Impact Assessment) is beschikbaar. Deze update wordt door VHIC bij klanten uitgevoerd vanwege de overgang naar versie 3.2 van de i-Navigator. In dit artikel kunt u de link vinden naar de verantwoording voor update 7.

Binnenkort zal ook update 8 worden uitgebracht waarin de nieuwe selectielijst voor Universiteiten en UMC's 2020 is opgenomen.

Update 5 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). De update bevat 10 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 4 werkprocessen zijn afgesloten.

Met de invoering van de Algemene Verordening zijn verschillende nieuwe werkprocessen geïntroduceerd. Daarnaast is gekeken naar de Informatieveiligheid zoals beschreven in de BIWA. Het AVG verwerkingsregister is bijgewerkt en er zijn nieuwe velden voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst over te gaan naar i-Navigator versie 3.2 met RUP-level 3.

Voor u update 29 inleest, dient u eerst minimaal RUP 02 geïnstalleerd te hebben.

Update 29 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). De belangrijkste wijziging in deze update is dat de basisbeveiligingsniveau's (BBN's) zijn herzien naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot BBN3 in de BIO (Baseline Informatiebeveilging Overheid). In het bijgevoegde verantwoordingsdocument is toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd en waarom.