i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 27 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update bevat veel nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen. Zie de bijgesloten documentatie voor details.

Update 4 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar. De update bevat 39 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 2 werkprocessen zijn afgesloten.

Met de invoering van de Algemene Verordening zijn verschillende nieuwe werkprocessen geïntroduceerd. Daarnaast is gekeken naar de Informatieveiligheid zoals beschreven in de BIWA. Dit is ook de update waarmee waardes worden geïntroduceerd waarmee een invulling wordt gegeven aan een AVG-verwerkingsregister.

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst de technische updates van RUP 22 en 23 uit te voeren, waarbij ook de i-NavigatorImport.exe moet worden vervangen (zie hieronder).

Update 26 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update bevat veel nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen. Zie de bijgesloten documentatie voor details.

Update 25 van het model-DSP voor de Gemeenten (met daarin het AVG verwerkingsregister versie 2) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardelijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit de waardelijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna deze update door te voeren.

Update 6 van het model-DSP voor de onderwijssector (met daarin het AVG verwerkingsregister versie 2) is beschikbaar. Deze update vult de module 'Organisaties' die wordt toegevoegd in RUP 23 (zie hier). Deze module vervangt de waardelijst 'Ketenpartners', waarbij de waarden uit de waardelijst worden overgezet naar de nieuwe module. We adviseren u daarom eerst RUP 23 van de i-Navigator te installeren en meteen daarna deze update door te voeren.

Update 5 van het model-DSP voor de onderwjssector (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar op de release pagina (hier). Deze update bevat alle AVG-gegevens zoals beschreven in het white paper Het model-DSP als verwerkingsregister. Om deze update te verwerken, is een nieuwe versie van iNavigatorImport.exe nodig en RUP22. Er is ook een nieuwe versie nodig van iNavigator.exe. Deze laatste wordt echter automatisch geinstalleerd als onderdeel van het uitvoeren van de RUP.

Update 24 van het model-DSP (met daarin het AVG verwerkingsregister) is beschikbaar op de release pagina (hier). Deze update bevat alle AVG-gegevens zoals beschreven in het white paper Het model-DSP als verwerkingsregister. Om deze update te verwerken, is een nieuwe versie van iNavigatorImport.exe nodig en RUP22. Er is ook een nieuwe versie nodig van iNavigator.exe. Deze laatste wordt echter automatisch geinstalleerd als onderdeel van het uitvoeren van de RUP.

Update 4 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier). 

Naar aanleiding van ervaringen van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) en op basis van nieuwe c.q. veranderde wetgeving zijn er aanpassingen doorgevoerd in het Model-DSP voor het Onderwijs. 13 nieuwe werkprocessen zijn toegevoegd en verschillende processen hebben wijzigingen ondergaan.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals aangekondigd zal er aan het DSP-onderwijs een invulling worden gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens per werkproces en per register. Dit zit NIET in deze update. Deze update zal later dit jaar volgen. Eerst zal er een RUP uitkomen (technische update) met daarin de velden voor de AVG. Deze zal in eerste instantie leeg zijn. In update 5 zal een eerste vulling worden meegegeven. Wat u zelf al wel kan doen, is een inventarisatie maken van uw informatiesystemen en daarbij een matching te maken met de registers die worden bijgehouden. 

Update 23 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). In deze update is de definitieve versie van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 verwerkt. Verder bevat de update 3 nieuwe werkprocessen en is er 1 proces afgesloten. Zie de bijgesloten documentatie voor details.

Update 22 voor het gemeentelijk model-DSP is beschikbaar (download hier). Deze update brengt 10 nieuwe werkprocessen met zich mee. Het gaat hierbij vooral om werkprocessen van Burgerzaken die nog ontbraken, twee werkprocessen binnen het Sociaal Domein en twee met betrekking tot volkshuisvesting.

De releasenotes voor Update 21 van het gemeentelijk model-DSP zijn aangepast en opgenomen in het .zip-bestand voor update 21 (download hier). Het betreft alleen een aanpassing van ontbrekende velden in de releasenotes. Update 21 is niet gewijzigd.